Basisschool Het Telraam

Kerkstraat-zuid 24 5441 AK Oeffelt

Schoolfoto van Basisschool Het Telraam

In het kort

Toelichting van de school

HET TELRAAM: EEN SCHOOL WAAR IEDER KIND TELT EN ZICHZELF KAN ZIJN

In het hart van Oeffelt, en toch vrij gelegen, is basisschool het Telraam gevestigd. Het vooruitstrevende gebouw uit 1981 voldoet nog steeds aan de eisen van deze tijd. Mede door de komst van peuterspeelzaal De Rakkertjes werd de school in 2005 verbouwd, waarbij o.a. de gangen verbreed werden en de hal in de onderbouw in een nieuw jasje gestoken werd. Het hele gebouw werd daarbij in frisse kleuren geschilderd en kreeg een prachtige speelplaats. Het is de enige school in Oeffelt, wat betekent dat bijna alle kinderen uit het dorp het Telraam bezoeken.

Basisschool het Telraam is een school die volop in ontwikkeling is. Sleutelwoorden hierbij zijn samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en structuur. Klassenmanagement en instructie hebben extra aandacht. De instructie moet zoveel mogelijk aansluiten bij de vaardigheden van de leerling. Terwijl het onderwijs dus meer gericht is op de input en niet op het rendement, is gebleken dat deze manier van werken juist het hoogste rendement heeft. De school kent een klassikaal systeem, maar als dat wenselijk is wordt er in groepjes of individueel gewerkt.

Het Telraam staat voor openheid. Deze openheid, die door de school als vanzelfsprekend ervaren wordt, uit zich door de manier waarop kinderen, leerkrachten en ouders onderling en met elkaar praten. Het Telraam opent zijn deuren voor iedereen. Dit gebeurt zelfs letterlijk: wie binnenstapt ziet dat alle deuren van de klaslokalen veelal openstaan, waardoor er altijd de mogelijkheid is om met elkaar contact te maken.

Het feit dat het een echte dorpsschool is, wordt als een pré ervaren; het is een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar ieder kind zichzelf kan zijn.

De naam is een duidelijke verwijzing naar het kleurrijke telraam, dat als hulpmiddel bij rekenen gebruikt wordt. Hij duidt echter ook op de Oeffeltse Raam, een beek die parallel aan de Maas van Vierlingsbeek naar Oeffelt stroomt en achter de school doorloopt.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven