Basisschool De Weiert

De Goorns 28 7873 AM Odoorn

  • De Weiert staat in een groene omgeving, gelegen naast een bos- en heidegebied.
  • Regelmatig wordt bekeken hoe beweging onze leeractiviteiten kan ondersteunen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom

Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Weiert. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden van ons onderwijs, ons bestuur en de manier waarop wij werken. Wij hebben deze gids samengesteld om ouders te helpen bij hun keuze voor een basisschool. Uiteraard is deze gids ook bedoelt voor ouders die al hun kinderen op onze school hebben.   

De basisschool vormt de start van een lange schoolloopbaan. Wij hebben de intentie om samen met ouders en/of verzorgers te zorgen voor een leerzame en fijne onderwijstijd voor de kinderen. Het onderwijs moet van goede kwaliteit zijn en de kinderen moeten een veilige omgeving op school ervaren, waarin ze leren. Niet alleen leren door een taal-, lees- en rekenaanbod, maar ook leren wat de eigen mogelijkheden en talenten zijn en op welke wijze deze benut en ingezet kunnen worden. Daarnaast investeren we in de persoonlijke ontwikkeling en de opvoeding van kinderen.   Wij als school kunnen dit niet alleen. Graag werken we samen met ouders en andere organisaties in de samenleving. Daarnaast willen we waar mogelijk recente technologische en digitale middelen inzetten. Niet voor niets is de titel van het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2023-2026 van onze stichting ‘Samen maken wij het onderwijs voor de wereld van morgen’.  

Namens het team van o.b.s. de Weiert,

Masja van Zanden

(schoolleider)

*Daar waar staat ouders wordt in voorkomend geval ook ouder, voogd of verzorger(s) bedoeld. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Adaptief onderwijs (i.o.)
  • Niet apart, maar samen
  • Aandacht voor ieder kind
  • Onderdeel kindcentrum
  • Digitaal geletterde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum

Obs De Weiert werkt samen met de buitenschoolse opvang (BSO), de voorschool en de kinderopvang. Voor meer informatie neemt u een kijkje op Keikidz voorschool, KDV en BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven