Rooms Katholieke Basisschool Den Dijk

Oudedijk 48 5409 AD Odiliapeel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Den Dijk
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Den Dijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht wegens ziekte of verlof afwezig is, wordt een vervanger ingezet. We streven ernaar om het onderwijs aan de kinderen zo optimaal mogelijk door te laten gaan. Daarbij proberen we zo min mogelijk inbreuk te doen op de tijd die de personeelsleden hebben voor de uitvoering van hun dagelijkse taken. Waar mogelijk, wordt dan ook gebruik gemaakt van een vervanger van buitenaf, zo mogelijk uit de vervangerspool waarbij Kiem is aangesloten. We proberen -indien mogelijk- zo min mogelijk verschillende leerkrachten in te zetten. In een vervangingsprotocol, wat ter inzage ligt op school, is aangegeven hoe de school met vervanging omgaat, wanneer dit allemaal niet lukt. Het schoolbestuur van IKC Den Dijk is aangesloten bij een regionale vervangingspool: Ingenium.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven