WereldKidz Bongerd

Rijneiland 1 3984 MA Odijk

  • Wereldkidz De Bongerd
  • Leerwand mode
  • Samenwerken met kleding uit verschillende landen.
  • Afsluiting unit mode

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoetsen liggen boven het landelijke gemiddelde. De combinatie van kinderen met hoogopgeleide ouders en de focus op onderwijskwaliteit maken dat kinderen optimale resultaten behalen. De kinderen met extra begeleiding en een lager uitstroomprofiel zijn uiteraard meegenomen in dit gemiddelde. Door het werken met het Cito leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van ieder kind gedurende de gehele schoolperiode geanalyseerd en de aangeboden leerstof continue afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 staan onze leerlingen, samen met hun ouders, voor de vraag welke vorm van voortgezet onderwijs goed aansluit bij hun mogelijkheden. Om tot een goede keuze te komen nemen we in groepen 6 en 7 de CITO-Entreetoets af. Deze toets geeft onze leraren informatie over klassikale en individuele aandachtspunten op cognitief gebied voor het komende schooljaar. In groep 8 wordt medio februari de CITO-eindtoets afgenomen. De toets resultaten, de al aanwezige gegevens in het leerlingvolgsysteem en het overleg dat tussen de leraren van groep 7 en 8 plaatsvindt, bieden een goede basis om tot een gedegen eindadvies te komen. In overleg met de ouders wordt uiteindelijk besloten welke vorm van voortgezet onderwijs het meest passend is. Wij informeren onze ouders zoveel mogelijk over de scholen voor voortgezet onderwijs (VO). Voor de ouders van groep 8:Organiseert de groepsleraar in begin van het schooljaar een informatieavond; Houden de meeste VO scholen in januari/februari "open dagen". Wanneer ouders een keuze hebben gemaakt, kunnen ze hun kind aanmelden bij die VO school. De groepsleraar maakt op verzoek van het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport over de leerling. Een kopie van dit rapport gaat naar de ouders. De uiteindelijke beslissing over toelating ligt bij de VO school zelf.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 2007 heeft de inspectie onafgebroken het basisarrangement aan De Bongerd toegekend. Dit betekent dat het onderwijs op de onderzochte onderdelen op orde is. De aanbevelingen van de inspectie worden gebruikt om ons onderwijs te blijven verbeteren en onze speerpunten te bepalen.

Terug naar boven