WereldKidz Bongerd

Rijneiland 1 3984 MA Odijk

  • Wereldkidz De Bongerd
  • Leerwand mode
  • Samenwerken met kleding uit verschillende landen.
  • Afsluiting unit mode

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 16 leerkrachten, een intern begeleider, 2 leraar ondersteuners, een onderwijsassistent en een externe leraar levensbeschouwelijk onderwijs. De directie bestaat uit een directeur en een schoolleider. De directie wordt ondersteund door een officemanager. Het team bevat een grote diversiteit in leeftijd en ervaring. We vinden het belangrijk om elkaars talenten te kennen en in te zetten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op school werken wij met leraarondersteuners, deze ondersteuners worden ingezet ter ondersteuning van de leerkracht.
Tevens zetten we hen in voor de vervanging wanneer er een leerkracht ziek of afwezig is. Dit heeft een prettige wisselwerking. De kinderen kennen de vervanger en de vervanger kent de kinderen. Het kan voorkomen dat we geen ondersteuner kunnen inzetten voor een groep. We verdelen dan de kinderen over de verschillende groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In een schoolondersteuningsprofiel wordt ten minste eenmaal per 4 jaar vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Het profiel moet gezien worden als een foto van de ondersteuning op een bepaald moment.Het profiel van De Bongerd geeft de de situatie weer van november 2016. Het profiel is opgesteld in het format dat hiervoor is aangeleverd door ons samenwerkingsverband ZOUT.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven