WereldKidz Bongerd

Rijneiland 1 3984 MA Odijk

  • Wereldkidz De Bongerd
  • Leerwand mode
  • Samenwerken met kleding uit verschillende landen.
  • Afsluiting unit mode

In het kort

Toelichting van de school

WereldKidz Bongerd: samen lerend, doelgericht in beweging!

De Bongerd is een school voor openbaar onderwijs en is sinds 20 december 1966 gevestigd in Odijk.  In juli 2004 zijn wij, na omzwervingen in Odijk, verhuisd naar een multifunctionele accommodatie, “Het Palet”.  In dit gebouw zitten drie basisscholen, twee organisaties voor buitenschoolse opvang en een peuteropvang gevestigd. Daarnaast hebben wij in het gebouw ook bewoners. Ruim 270 kinderen (teldatum 1-10-2019) bezoeken de school. Zij zijn verdeeld over elf groepen.

Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen vaardigheden leren die er voor hun toekomst echt toe doen. Dit betekent dat we naast aandacht voor de kernvakken taal en rekenen, we Engels geven vanaf groep 1. Daarnaast werken we met het International Primary Curriculum. Bij het IPC worden alle zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, etc) in verband met elkaar gegeven. Meer informatie over IPC is te vinden op www.ipcnederland.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, samen werken
  • Bewegend leren
  • Talentontwikkeling
  • Oefenplek
  • Digitale geletterdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolcultuur

WereldKidz Bongerd is een leef- en werkgemeenschap, waar kinderen, net als in het dagelijks leven, te maken krijgen met mensen van verschillende leeftijden en culturen. Op school vonden wij het belangrijk dat er een veilig klimaat heerst. We vinden het belangrijk dat kinderen leren om voor zichzelf en de ander op te komen.  Op een respectvolle manier met elkaar omgaan en elkaar daarop aanspreken vormen de basis, wat ertoe heeft geleid dat wij op school een omgangsprotocol hebben. We vinden het belangrijk om te werken vanuit oplossingen, mogelijkheden en maken eventuele problemen bespreekbaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven