WereldKidz Bongerd

Rijneiland 1 3984 MA Odijk

Schoolfoto van WereldKidz Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is onderdeel van WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland). WereldKidz verzorgt het openbaar basisonderwijs op 32 schoollocaties waaronder een school voor speciaal onderwijs (SO) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). De basisscholen van WereldKidz liggen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. 

WereldKidz is een actief samenwerkende stichting. Op alle lagen binnen de stichting werken én leren we samen. Zie ook de website van WereldKidz.

WereldKidz kent een raad van toezicht bestaande uit vijf leden. De dagelijkse leiding van WereldKidz is handen van de voorzitter van het college van bestuur, Wubbo J. Wever.

De adresgegevens van de stichting zijn:

WereldKidz

Postbus 3443700 AH Zeist

Telefoon 030-6969100

E-mail info@wereldkidz.nl

Bezoekadres: Laan van Vollenhove 3279 (ingang D), 3706 AS  Zeist 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen!
  • Betekenisvol leren
  • Recht doen aan verschillen
  • Soc. emotionele ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons onderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij sociale, cognitieve en creatieve groei in evenwicht zijn met de persoonlijke groei. Wij willen ieder kind zien, tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van een ieder.

Wij geloven dat ieder mens, klein en groot, talent heeft. In een waarderend klimaat laten we kinderen ontdekken waar hun interesses liggen, wat hun talenten en kwaliteiten zijn en hoe zij deze kunnen inzetten en ontwikkelen. We wensen kinderen te leren hun verantwoordelijkheid te nemen in relatie tot de anderen in de samenleving. We willen dan ook samen het leven leren en samen leren leven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven