De Vonk

Rijneiland 2 3984 MA Odijk

Schoolfoto van De Vonk

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen gaan graag naar onze school. Ze voelen zich veilig, hebben het naar hun zin en zijn enthousiast over het projectmatige aanbod van het onderwijs. De sfeer op school is goed. Kinderen weten zich gehoord door hun leerkrachten en het management: zowel in de klas als door de vertegenwoordiging van de leerlingenraad.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Kinderen gaan graag naar onze school. Ze voelen zich veilig, hebben het naar hun zin en zijn enthousiast over het projectmatige aanbod van het onderwijs. De sfeer op school is goed. Ouders zijn ook positief over de professionalisering van de leerkrachten en de communicatie van school naar ouders via social schools. Kijkt u vooral eens op bijgevoegde poster waar alle uitkomsten snel zijn na te lezen!

 
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven