De Vonk

Rijneiland 2 3984 MA Odijk

Schoolfoto van De Vonk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich op zijn/haar juiste individuele niveau verder kan ontwikkelen. Het advies van de leerkracht is leidend. Het behaalde resultaat op de eindtoets is hierbij adviserend. Al meerdere jaren achter elkaar scoort onze groep 8 met de eindtoets boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast kloppen onze eigen uitstroomadviezen, gemeten na 1 en 3 jaar in het voortgezet onderwijs, zo goed als 100%. Iets waar wij trots op zijn! Hierdoor weten wij dat onze leerlingen op het juiste niveau geplaatst zijn en maken zij onze hoge verwachtingen ruimschoots waar.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Vonk werkt met de midden- en eindtoetsen van cito-LOVS en methodegebonden toetsen. Toetsen zijn altijd gericht op het meten van de leerontwikkeling bij de kinderen om vervolgens het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van het kind.

We werken met een toetskalender waarin per periode staat beschreven welke afnames er zijn. In de groepsbesprekingen worden de resultaten besproken in relatie tot de observaties van de leerkrachten (m.b.t. taakwerkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling). 

Zie voor uitgebreide informatie het Begeleidingsplan op onze website.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven