De Vonk

Rijneiland 2 3984 MA Odijk

Schoolfoto van De Vonk

In het kort

Toelichting van de school

De Vonk is een naam die alles zegt over onze school: Een vonk ís beweging. Hij is niet uit zichzelf ontstaan, maar komt uit een vuur. Door ‘weg te springen’ creëert de vonk een nieuw vuur. Wij willen dat vuur aanwakkeren bij onze leerlingen, zodat ze hun eigen weg vinden en hun eigen vuurtje kunnen beginnen. Daarin is ‘samen’ essentieel. De betrokkenheid van ouders met hun kind en de school is de voorwaardelijke zuurstof waarmee het vuur blijft branden. De Vonk straalt dat enthousiasme en de positiviteit uit waarmee wij onderwijs willen geven en waarmee kinderen tot leren komen.

We bieden betekenisvol en groepsdoorbroken onderwijs dat recht doet aan verschillen in capaciteit, talent en manier van leren. Met de leermiddelen van Alles-in-1 en Snappet krijgen de kinderen een afwisselend aanbod en blijven de kinderen uitgedaagd doordat iedereen met zijn eigen talenten kan meedoen op zijn of haar niveau. We werken met persoonlijke leerdoelen. De stem van de leerling doet er toe!

We zetten in op samenwerkend en onderzoekend leren. Ook bieden we de kinderen veel ruimte hun creatieve talenten te ontdekken. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 1. De Engelse lessen worden vanaf groep 1 aangeboden door een vakspecialist.

We zijn een kleinschalige school, waarbij we in principe aan maximaal 25 leerlingen per groep onderwijs geven. Daarnaast zetten we extra handen in in de klassen, zodat we nog beter kunnen afstemmen op individuele vragen van kinderen. Tijdens en na het leerproces.

We zijn er trots op dat de inspectie onze school met een GOED heeft beoordeeld!!

Meer weten? Bezoek onze site: www.devonk-odijk.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Je mag zijn wie je bent
  • Open, eerlijk en vriendelijk
  • Vooruitgang door samenwerken
  • Professionele leercultuur
  • Zorgen voor elkaar en omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vonk is een katholieke basisschool met een duidelijke collectieve ambitie:

Wij gaan samen met leerlingen, leerkrachten en ouders voor een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving. Daarin staat de eigen identiteit, nieuwsgierigheid en creativiteit van het kind voorop. We werken doelgericht en vieren onze successen!

We bieden een veilige en vertrouwde omgeving, waarin kinderen tot bloei kunnen komen. Het onderwijs is zo ingericht, dat de leerlingen zich eigenaar weten van hun eigen leerproces. Wij vatten leren breed op: cognitieve ontwikkeling, creatieve, sociaal-emotionele en muzikale ontwikkeling, sport en 21ste eeuwse vaardigheden.

We hebben een leerlingenraad, zodat de leerlingen ook een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie. Ze worden serieus genomen en ervaren dat ze meetellen.

We zijn een Vreedzame School. Kind, ouders en school werken op een positieve manier samen. We hebben hoge verwachtingen van elkaar want iedereen heeft talenten. Zo kan iedereen zich optimaal ontwikkelen en persoonlijk succes ervaren. De Vonk is een lerende organisatie. We zijn bereid om ons steeds verder te ontwikkelen en borgen de onderwijskwaliteit. Dit doen we onder meer door het delen van ervaringen en kennis met de hulp van de werkwijze van Stichting LeerKRACHT. Ook wij werken aan onze persoonlijke ontwikkeling, zodat we ons kunnen blijven verbeteren en daarin een voorbeeld kunnen zijn voor onze leerlingen. Samen elke dag een beetje beter!

Bezoek onze website: www.devonk-odijk.nl

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een positief leerklimaat is essentieel voor de leerontwikkeling van elk kind. Daar is binnen onze school structureel aandacht voor op verschillende manieren o.m. door: de inzet van Vreedzame School, de inzet van coöperatieve werkvormen, het groepsdoorbroken onderwijs (iedereen kent elkaar!), de bordsessies in de groepen en het voorbeeldgedrag van de medewerkers (goed voorbeeld doet goed volgen).

Terug naar boven