De Kelderswerf

Weerestraat 70 1713 VC Obdam

 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Leerlingen, ouders en teamleden kunnen wensen in onze boom hangen. De wens wordt behandeld door de MR, OV, leerlingenraad, team of directie.
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf

In het kort

Toelichting van de school

De Kelderswerf geeft kinderen vleugels!

Wij zijn een school waar ouderbetrokkenheid, een veilige en fijne leeromgeving, Engels en IPC heel belangrijk zijn.

Wij zijn een openbare school en vallen samen met 14 andere scholen, onder het bestuur van Allure, stichting voor openbaar onderwijs.

Wij stimuleren bij de leerlingen:

 • respect voor elkaar
 • verantwoordelijkheid
 • het nemen van initiatieven
 • creativiteit
 • betrokkenheid
 • zelfstandigheid

Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de leeftijd van de kinderen, wat hun interesse heeft en wat zij nodig hebben. 

Op website van basisschool de Kelderswerf Obdam, kunt u meer informatie vinden over de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar onderwijs
 • Deskundigheid en ontwikkeling
 • Samenwerking en betrokkenheid
 • Talent ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Basisschool de Kelderswerf staat bekend als een school waar de betrokkenheid van leerlingen, team en ouders hoog is. Het schoolklimaat is goed. Er heerst een rustige en gemoedelijke sfeer, waarbij we oog hebben voor elkaar. 

Terug naar boven