De Kelderswerf

Weerestraat 70 1713 VC Obdam

 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Leerlingen, ouders en teamleden kunnen wensen in onze boom hangen. De wens wordt behandeld door de MR, OV, leerlingenraad, team of directie.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op obs de Kelderswerf,

Obs de Kelderswerf is een openbare school. Wij vallen samen met 14 andere scholen, onder het bestuur van Allure, stichting voor openbaar onderwijs.

Wij stimuleren bij de leerlingen:

 • betrokkenheid
 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheid
 • het nemen van initiatieven
 • creativiteit
 • respect voor elkaar

Dit alles zetten wij neer binnen een veilige omgeving.

Binnen ons onderwijs vinden wij het belangrijk dat het aanbod aansluit bij de beleving en behoeften van de kinderen. Zo ervaren de leerlingen het aanbod als betekenisvol.

Op website van basisschool de Kelderswerf Obdam, kunt u meer informatie vinden over de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respectvol
 • Deskundigheid
 • Ontwikkeling
 • Samenwerking en betrokkenheid
 • Transparant

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
168
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

Kinderopvang Olleke Bolleke biedt tussenschoolse opvang aan de kinderen van onze school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Er wordt vanaf schooljaar 2020-2021 alleen nog tussenschoolse opvang exclusief lunch aangeboden. Dat houdt in dat kinderen hun eigen lunchpakketje mee hebben. Bij de tussenschoolse opvang wordt wel water of limonade aangeboden.

Om 12.00 worden de kinderen van groep 1, 2 en 3 bij hun lokaal opgehaald en gaan naar de overblijflocatie in school. De kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 komen zelf naar de overblijflocatie bij de buitenschoolse opvangruimte bij Olleke Bolleke. 

Net als bij de buitenschoolse opvang, biedt Olleke Bolleke na de lunch actief spel en rust naar behoefte aan. Dit doen zij zowel buiten als binnen. Om 13.05 worden de kinderen van groep 1 en 2 weer naar de klas gebracht en mogen de kinderen van groep 3 tot en met 8 zelf naar hun klas gaan.

Tarieven en voorwaarden

In de basis gaat Olleke Bolleke uit van vaste plaatsingen voor TSO. Dat wil zeggen dat een kind structureel naar de TSO komt op maandag en/of dinsdag en/of donderdag en/of vrijdag. Facturatie zal achteraf en op basis van daadwerkelijke afname plaatsvinden. 

 • Het tarief voor TSO is € 3,25 per keer bij vaste afname.
 • Het afnemen van extra/flexibele TSO is €4 per keer.
 • De factuur wordt maandelijks automatisch geïncasseerd rond de 25e van de maand.
 • Het aanmelden van extra/flexibele TSO is alleen mogelijk via e-mail en moet uiterlijk een werkdag van tevoren voor 15.00 plaatsvinden. Het e-mailadres is overblijven@ollekebolleke.nl.
 • Afmelden kan via hetzelfde e-mailadres en kan tot 8.30 van de betreffende dag.
 • Wanneer u uw kind niet of later dan 8.30 afmeldt, zal de TSO gefactureerd worden.
 • Voor de TSO ontvangt u een aparte factuur. De kosten van TSO komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
 • Graag zelf uw kind(eren) insmeren ’s morgens op zonnige dagen.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven