Ds. A. van Stuijvenbergschool

Westerlaan 63 8071 EB Nunspeet

 • Schoolfoto van Ds. A. van Stuijvenbergschool
 • Schoolfoto van Ds. A. van Stuijvenbergschool
 • Identiteit
 • Gebouw

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte wordt vervanging intern geregeld. Dit kan door parttime leerkrachten een extra tijdelijke taakuitbreiding te geven. Daarnaast zijn er vijf invalleerkrachten die op oproepbasis beschikbaar zijn. De identiteit van alle invallers is gelijk aan de identiteit van de school. Er wordt geen gebruik gemaakt van externe partijen zoals vervangingspools. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school uit onze achterban en uit ons voedingsgebied, ongeacht hun talenten en mogelijkheden. Op de Ds. A. van Stuijvenbergschool kunnen wij kinderen basisondersteuning geven en in veel gevallen extra (extra) ondersteuning. In deze paragraaf geven we een aantal voorbeelden van leerlingen die we vermoedelijk geen passend onderwijs kunnen geven. We geven daarmee onze grenzen aan m.b.t. de extra ondersteuning die we kunnen bieden. Wanneer de begeleiding van een kind meer ondersteuning en zorg vraagt dan wij wellicht kunnen bieden, gaan wij altijd een gesprek aan met de ouders, het SWV en Jeugdhulp. Per situatie bekijken en bespreken wij in hoeverre ondersteuning bieden nog verantwoord en mogelijk is. Daarbij is het goed om op te merken dat we soms ook kinderen tijdelijk kunnen toelaten tot onze school, totdat de hieronder genoemde grenzen zijn bereikt:

Zeer waarschijnlijk kunnen we geen passend onderwijs geven als:

 • Het gedrag van de leerling het groepsproces in meer of mindere mate verstoort.
 • Het welbevinden van de leerling ernstig onder druk komt te staan
 • Er geen/weinig ontwikkelingsgroei bij de leerling is
 • Als een leerling onevenredig veel aandacht van de leerkracht vraagt ten koste van de aandacht die de leerkracht kan geven aan de groep. (bijv. leerling die niet zindelijk is)
 • De veiligheid onder druk staat (van de leerling zelf, de medeleerling, de leerkracht)
 • Er een concentratie van leerlingen met problemen in één groep plaatsvindt
 • De inrichting van het gebouw niet de fysieke voorzieningen biedt die voor de leerling noodzakelijk zijn
 • De leerkracht medische zorg moet verlenen. We denken hierbij aan leerlingen die lichamelijke, verstandelijke, medische of ernstig meervoudige beperking hebben en daarvoor zeer specialistische ondersteuning nodig hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven