Ds. C. de Ridderschool

Jan van Vuurenstraat 15 8072 ZJ Nunspeet

  • Mozes wijst de Israëlieten op de koperen slang. Dit is een beeld voor ons onderwijs, dat kinderen wil wijzen op de Heere Jezus.
  • De entree aan de kleuterkant.
  • exterieur van de school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte: de teamleider probeert een invalkracht te regelen, vanuit de parttimers of vanuit de vervangingspool van ECM.

Af en toe moeten klassen worden samengevoegd. Dat kan vanwege de kleine groepen over het algemeen zonder problemen.

Het naar huis sturen van een groep is voor ons echt een noodoplossing, die we in de afgelopen 25 jaar misschien één of twee keer hebben moeten gebruiken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1: 's morgens van 8.45-12.00 en 's middags van 13.15-15.30. Maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

Groep 2: 's morgens van 8.45-12.00 en 's middags van 13.15-15.30. Woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per groep is er een verschillend rooster van de verschillende vakken.

Dit kunt u opvragen bij de leerkracht van uw kind(eren).

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de schoolgids en op de website staat het ondersteuningsprofiel van de school. Dit is ook op te vragen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven