Eerste Veluwse Montessori School

Arthur Briëtstraat 40 8072 GZ Nunspeet

  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School

In het kort

Toelichting van de school

Natuurlijk nieuwsgierig!

Dat zijn de leerlingen, medewerkers en ouders van de 'Eerste Veluwse Montessori School'. Wij geven onderwijs in vrijheid, rust en vertrouwen vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori. 'Help het mij zelf te doen' geeft de rol van de leerlingen in ons gebouw goed weer. Daarom is onze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met het verhaal en de cijfers (ook van de inspectie van het onderwijs en DUO) krijgt u een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen.
  • Vrijheid in gebondenheid.
  • Moeiteloos leren
  • Natuurlijk nieuwsgierig
  • Respect en betrokkenheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds het afgelopen schooljaar zijn wij een groeiende school. Op 1 oktober 2023 hebben wij 79 leerlingen op school. Naast een groei in de onderbouw door veel nieuwe aanmeldingen zien wij ook ouders die verhuizen naar Nunspeet voor onze school kiezen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven