Eerste Veluwse Montessori School

Arthur Briëtstraat 40 8072 GZ Nunspeet

  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School

In het kort

Toelichting van de school

Natuurlijk nieuwsgierig!

Dat zijn de leerlingen, medewerkers en ouders van de 'Eerste Veluwse Montessori School'. Wij geven onderwijs in vrijheid, rust en vertrouwen vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori. 'Help het mij zelf te doen' geeft de rol van de leerlingen in ons gebouw goed weer. Daarom is onze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met het verhaal en de cijfers (ook van de inspectie van het onderwijs en DUO) krijgt u een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen.
  • Vrijheid in gebondenheid.
  • Moeiteloos leren
  • Natuurlijk nieuwsgierig
  • Respect en betrokkenheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven