Christelijke Basisschool De Bron

Roerdompsingel 2 3281 JH Numansdorp

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de eindtoets kun je kiezen om bepaalde leerlingen niet mee te laten tellen bij de scores van de eindtoets. Bijvoorbeeld als leerlingen korter dan 3 jaar bij ons op school zitten. De afgelopen 2 jaar zijn in totaal 5 leerlingen ingestroomd vanaf een andere basisschool. 

Wij laten deze leerlingen gewoon meedoen met de eindtoets. En tellen ze gewoon mee. Ze horen er gewoon bij. Ook al beïnvloed dit onze eindscore. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast methodegebonden toetsen, nemen wij bij ons op school ook de landelijk genormeerde toetsen af. Deze toetsen staan opgenomen in het toetsrooster. (Zie bijlage)

Het team bespreekt in maart de trendanalyse de groeps- en schoolresultaten. N.a.v. deze resultaten wordt er gekeken of de opbrengsten voldoen aan de stichtingseisen. Er wordt gekeken welke interventies er nodig zijn om ons onderwijs te verbeteren en over welke zaken wij tevreden zijn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven