Christelijke Basisschool De Bron

Roerdompsingel 2 3281 JH Numansdorp

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De directie zorgt bij ziekte of verlof van een leerkracht voor vervanging. Allereerst wordt gevraagd of in de vervangingspool van de stichting een invalkracht beschikbaar is. Is dit niet het geval, dan worden parttimers gevraagd extra te werken. Als dit geen resultaat heeft, wordt de IB-er of directeur gevraagd. Soms is het niet mogelijk om vervanging te regelen. Dan wordt de groep waarvan de leerkracht afwezig is, verdeeld over de andere groepen voor maximaal 1 dag. De volgende dag heeft de groep geen les. De daarop volgende dag heeft een andere groep geen les. U wordt zo vroeg mogelijk van tevoren ingelicht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met betrekking tot gedrag zijn alle leerkrachten gecertificeerd (Taakspel).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven