Christelijke Basisschool De Bron

Roerdompsingel 2 3281 JH Numansdorp

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Bron

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen werken, leren en spelen
  • Rust en een goed werkklimaat
  • Respect en identiteit
  • Vaardig, waardig, aardig
  • Een goede basis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het team denkt elk jaar goed na over de samenstelling van de groepen. Elke groep is anders! Omdat wij op school de lesstof op drie niveaus aanbieden, gaat onze voorkeur uit naar enkele groepen. Er zijn mogelijkheden voor uitdaging of ondersteuning. Deze wordt gegeven in kleinere groepen.

Per schooljaar kijken we of en wanneer er een instroomgroep moet komen voor de allerjongste. Zodat zij rustig kunnen wennen in een kleine groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven