Basisschool De Dubbeldekker

Buttervliet 2 3281 LK Numansdorp

  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Dubbeldekker bestaat uit een groep zeer betrokken en hardwerkende leerkrachten,

onderwijs ondersteunend personeel en een directeur.

Het is een zeer ervaren team en door scholing en teambijeenkomsten blijven we geïnspireerd en op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school bepaalt jaarlijks de samenstelling van de groepen.  

In principe zijn de groepen 1 en 2 gemengd. De keuze hiervoor komt voort uit onze zienswijze op het leren van jonge kinderen. Zij leren samen met hun leeftijdgenoten hoe de wereld in elkaar steekt. De oudere kinderen helpen de jongsten op hun ontdekkingstocht.

Ook in de hogere leerjaren wordt wel gebruik gemaakt van combinatiegroepen. Dit om leerlingaantallen zo evenwichtig mogelijk te kunnen verdelen. De leerkrachten zijn gewend aan het werken met combinatiegroepen en de middelen en materialen zijn hiervoor ook geschikt.

Binnen de leerjaren wordt gewerkt met een onderwijsaanbod op drie niveaus. Er is een basisarrangement (voor kinderen die zich goed ontwikkelen aan de hand van de gewone instructie en met de reguliere middelen en materialen), er is een intensief arrangement voor kinderen die extra of andere instructie nodig hebben en er is een talentarrangement voor kinderen die meer lesstof aankunnen.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen in principe alle kinderen die ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Daar hebben we een geode zorgstructuur voor en we kunnen door  gebruik te maken van de expertise  binnen het team maar ook binnen het samenwerkingsverband, veel kinderen helpen.

Mochten we handelingsonbekwaam blijken, dan gaan we gezamenlijk op zoek naar een school die de leerling wel die ondersteuning kan bieden die het nodig heeft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven