Jenaplanschool 't Sterrenpad

Nieuweweg 57 B 9364 PB Nuis

Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerling tevredenheidsonderzoek:

95% van onze kinderen in groep 6 tot en met 8 hebben het leerling tevredenheidsonderzoek ingevuld. Dit is ontzettend goed. Ondanks de coronaperiode hebben we toch een goed beeld kunnen krijgen hoe de kinderen het (thuis) onderwijs in deze bijzondere situatie hebben ervaren. Als pedagogische school zijn wij trots op de positieve beoordeling over de veiligheidsbeleving in de stamgroep. De kinderen voelen zich veilig in de stamgroep en veilig bij de stamgroepleider. Een kind moet zich veilig voelen op school. Hier streven wij altijd naar.

Op het gebied van onderwijsinhoud klopt de beoordeling met de fase waarin wij zitten met de school. Op onderwijskundig gebied heeft onze school een verbeterslag te maken. Hiermee zijn wij volop bezig en we beginnen resultaat te zien. De kinderen ervaren dit ook en zitten middenin dit proces. De kinderen moeten wennen aan nieuwe methoden en de verbeterde instructies. Voor ons is het belangrijk dat de kinderen ervaren dat de stamgroepleiders goede uitleg kunnen geven en klaar staan voor de kinderen. Gelukkig ervaren onze kinderen dat. Samen gaan we op deze manier de school laten stralen als nooit te voren!

Tevredenheid
7,5

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouder tevredenheidsonderzoek:

Van de in totaal bevraagde ouders (123) hebben 51 ouders gereageerd. Hiermee voldoet de uitslag niet aan de vereiste betrouwbaarheid.

Met onze school zitten wij in een verbetertraject omdat wij zijn beoordeeld met zeer zwak door de inspectie. Dit betekent dat de school onderwijskundig aan het verbeteren is in een periode waarvan we voor een groot deel in lockdown zaten door Covid-19. De ouders en stamgroepleiders waren gewend om gemakkelijk en veel met elkaar te communiceren. De school was erg laagdrempelig. Met de beoordeling van de inspectie en de fysieke afstand door Covid-19 blijft het belangrijk om goed met elkaar te communiceren. Het is samen met de ouders zoeken naar een manier van communicatie welke werkt en welke niet. Wij hebben feedback mogen ontvangen van de ouders zodat wij ons op dit vlak kunnen blijven verbeteren. Dit verklaart mede de lage score van ouders. We worden erg enthousiast dat ouders aangeven dat hun kind(eren) met plezier naar school gaan. Dit is namelijk de basis en vanuit hier ontwikkelen en leren wij.

Wij blijven iedere zes weken de schoolontwikkelingen delen met ouders middels een nieuwsbrief via Social Schools. Daarnaast zijn ouders weer welkom in de school en organiseert de school weer informatieavonden. Dit blijven de speerpunten van dit jaar. Samen staan we sterk.

Tevredenheid
6,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven