Jenaplanschool 't Sterrenpad

Nieuweweg 57 B 9364 PB Nuis

  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op t' Sterrenpad heeft een periode achter de rug waarin er veel personele wisselingen waren en er onvoldoende schoolleiding aanwezig was. Dit heeft zijn weerslag gehad op het team, de kinderen en de ouders. De resultaten van deze onderzoeken waren, logischerwijs, te laag. We kijken uit naar een nieuwe afname van de tevredenheidsonderzoeken en verwachten dan een heel ander beeld te zien. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst!
Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op t' Sterrenpad heeft een periode achter de rug waarin er veel personele wisselingen waren en er onvoldoende schoolleiding aanwezig was. Dit heeft zijn weerslag gehad op het team, de kinderen en de ouders. De resultaten van deze onderzoeken waren, logischerwijs, te laag. We kijken uit naar een nieuwe afname van de tevredenheidsonderzoeken en verwachten dan een heel ander beeld te zien. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst!
Tevredenheid
6,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven