Jenaplanschool 't Sterrenpad

Nieuweweg 57 B 9364 PB Nuis

Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad

In het kort

Toelichting van de school

Gefeliciteerd dat u onze schoolgids voor u ziet.
Ik zou kunnen zeggen dat u hiermee goud in handen hebt voor de ontwikkeling van uw kind.Want wij streven ernaar dat ieder kind bij ons op school gelukkig is.   

De schoolgids vertelt u alles wat u wilt weten over ons integraal kindcentrum met inclusief onderwijs.
Het geeft u inzicht in onze visie en ons handelen.  

Met deze schoolgids ontdekt u hoe wij de relatie aangaan met uw kind, hoe de kinderen zichzelf mogen zijn en daarin zelf keuzemogelijkheden hebben, hoe wij vormgeven aan gepersonaliseerd leren, geïnspireerd door de visie van Jenaplan. De kinderen moeten het zelf doen in nauwe samenwerking met de leerkracht en u als ouder. Hierbij zijn criteria en relatie het goudstof tot ontwikkeling en het werken aan de eigenontwikkeling van het kind. Op onze school is ieder kind en uitzondering, want we zijn allemaal bijzonder mooi.  

De basisschool speelt een belangrijke rol in het leven van uw kind. Uw kind zal zichzelf ontwikkelen. Die verandering zult u zien. Het is onze overtuiging dat ieder kind wil leren. Met veel energie doen wij er alles aan om aan te sluiten op de talenten van uw kind. Gelukkige kinderen die ervaren dat ze ertoe doen, zullen blijven leren.  

Hoe verder we samen komen met de ontwikkeling en ontplooiing van uw kind, hoe mooier het wordt.  

Met grenzeloos enthousiasme werken wij iedere dag op ons kindcentrum ‘t Sterrenpad. Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over onze school. Zodat u kan voelen en ervaren wat hierboven staat beschreven. 

Wij zijn nu al trots op uw kind. 

Judith Wilthof

Directeur van Kindcentrum ’t Sterrenpad met Jenaplan en inclusief onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Pedagogische school
  • Brede kijk op kinderen
  • Levend Onderwijs
  • Je mag zijn wie je bent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Midden in het Groningse dorp Nuis, staat onze prachtige school 't Sterrenpad. De school telt 185 basisschool leerlingen en 45 kinderen op onze opvang van 0-4 jaar. Bij ons worden kinderen aangemeld die hun schoolloopbaan starten in groep 1 en er komen ook veel kinderen via de zij-instroom. We kijken altijd samen met onze intern begeleider, de stamgroepleider en de ouders wat het beste is voor uw kind en of het bij ons op zijn plek is. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven