Jenaplanschool 't Sterrenpad

Nieuweweg 57 B 9364 PB Nuis

  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad
  • Schoolfoto van Jenaplanschool 't Sterrenpad

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Jenaplanschool ‘t Sterrenpad. We nemen u graag mee in de gang van zaken binnen onze Jenaplanschool in ons Inclusieve Kindcentrum in Nuis waarin opvang, onderwijs en zorg goed samenwerken. 

We willen graag laten zien hoe we met de kinderen samenwerken, hoe de kinderen zichzelf mogen zijn en daarin zelf keuzemogelijkheden hebben, hoe wij vorm geven aan gepersonaliseerd leren, geïnspireerd door de visie van Jenaplan. Wij leren de kinderen het zelf te doen in nauwe samenwerking met de stamgroepleider en u als ouder. Op onze school is ieder kind een uitzondering, want we zijn allemaal uniek.  

Yvonne Kerssemeeckers

Directeur van Inclusief Kindcentrum ’t Sterrenpad, Jenaplanonderwijs en opvang

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Samen groeien in vertrouwen
  • Brede kijk op kinderen
  • Levend Onderwijs
  • Inclusief Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Midden in het Groningse dorp Nuis, staat onze prachtige school 't Sterrenpad. De Jenaplanschool telt ongeveer 130 basisschool leerlingen en 40 kinderen op onze opvang van 0-4 jaar. Onze kinderen komen uit Nuis/ Niebert en uit omliggende dorpen zoals: Marum, Zevenhuizen, Tolbert, Leek, de Wilp etc. 

Bij ons worden kinderen aangemeld vanuit de peutergroep van onze kinderopvang of daarbuiten die hun schoolloopbaan starten in groep 1 en er komen ook kinderen via de zij-instroom in andere groepen. Soms zijn dit kinderen die in een ander onderwijssysteem niet goed tot leren komen en door de Jenaplanwerkwijze meer eigenaarschap en autonomie ervaren. We kijken altijd samen met onze intern begeleider, de stamgroepleider en de ouders wat het beste is voor uw kind en of het bij ons op zijn plek is.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven