De Crijnsschool

Heikampen 3 5672 ST Nuenen

  • We dagen kinderen uit tot een actieve leerhouding. Leerlingen leren planmatig en doelgericht samen door o.a. co√∂peratieve werkvormen.
  • Boeken in allerlei soorten nemen een belangrijke plaats in op school. Lezen draagt enorm bij aan schoolsucces en algemene ontwikkeling!
  • Moderne digitale schoolborden, computers en laptops in elke groep dragen bij aan een rijk eigentijds leerstofaanbod

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Net als de leerlingen en medewerkers, waren ook de ouders in het najaar van 2019 erg positief tijdens het tevredenheidsonderzoek. Ze waarderen de sfeer op school, de betrokkenheid van medewerkers en de vernieuwingen enorm. Het gemiddelde rapportcijfer bedroeg: 7,6. Dit geeft energie om op de ingeslagen weg verder te gaan!
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven