De Crijnsschool

Heikampen 3 5672 ST Nuenen

  • We dagen kinderen uit tot een actieve leerhouding. Leerlingen leren planmatig en doelgericht samen door o.a. coöperatieve werkvormen.
  • Boeken in allerlei soorten nemen een belangrijke plaats in op school. Lezen draagt enorm bij aan schoolsucces en algemene ontwikkeling!
  • Moderne digitale schoolborden, computers en laptops in elke groep dragen bij aan een rijk eigentijds leerstofaanbod

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veel, veelzijdig & met plezier
  • Professioneel en Betrokken
  • Samenwerkend
  • Ambitieus
  • Grensverleggend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat onze school -tegen de landelijke en plaatselijke tendens in- groeit.

Hieruit blijkt waardering van ouders voor onze visie dat kinderen op onze school "veel, veelzijdig en met veel plezier" leren.

De vertaling daarvan zien en horen leerlingen en ouders in de onderwijspraktijk van alledag. Dat maakt hen tot onze beste ambassadeurs!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom en hebben we een vrije inloop. De kinderen mogen direct naar binnen als ze er zijn. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Wij stellen het op prijs als u uw kind niet eerder naar school laat gaan. Na 8 jaar basisonderwijs behoren kinderen minimaal 7520 lesuren gemaakt te hebben. Hieraan voldoen wij als school, we maken minimaal 8 x 940 lesuren.

                                                     

Alle kinderen krijgen 25 uur per week onderwijs. Kidssociety Erica is naast ons gevestigd. Zij vangen veel van onze leerlingen voor- en/of na school op. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van ons speelplein en de kleutergymzaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven