Basisschool Sint Jozef

De Koppel 5 5674 NW Nuenen

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Basisschool Sint-Jozef is een erg kleine basisschool. In elke groep zitten (soms veel) minder dan 10 kinderen. Daardoor is het uitgaan van gemiddelden, zoals bij de indicator m.b.t. de eindopbrengsten het geval is, zinloos. Onderstaande overzichten zeggen dan ook erg weinig.

Elk jaar wordt binnen de school weer gekeken of de eindopbrengsten overeenkomen met onze verwachtingen. Dit blijkt steeds het geval. Het feit of een groep dan net op of onder het gemiddelde van Nederland scoort is dan ook helemaal niet relevant. Ons streven is steeds de kinderen te brengen naar het niveau dat bij hen past.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Terug naar boven