Eenbes brede school De Wentelwiek

Jacobushoek 5 5672 HZ Nuenen

  • Door onze positieve ervaringen samen te delen, creëren we een gezonde leeromgeving.
  • In groep 5 gaan we naar de schooltuin. Daar leren we van alles: plantjes planten, nieuwe dingen proeven en werken aan een gezonde omgeving.
  • Iedereen is vrij om te zeggen wat hij denkt en wordt in zijn waarde gelaten.
  • Onze leerlingen leren door zelf te ontdekken en door elkaar enthousiast te maken. Ze leren van de juf én van elkaar.
  • Onderwijs krijgt vorm op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door samen nieuwe dingen te ontdekken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken, sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen belangrijk. Die vaardigheden laten zich echter moeilijk vertalen in meetbare resultaten.

Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, in de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 1, in het tevredenheidsonderzoek (zie bijlage) en in de uitkomst van de Cito Eindtoets in groep 8.

Halen we uit de kinderen wat erin zit? Op De Wentelwiek is het antwoord volmondig: ja. Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, omdat we in groep 8 ook een NIO-toets afnemen. Dat is een intelligentietest waaruit we kunnen afleiden tot welke prestaties een kind in staat is. Wij halen het beste uit ieder kind!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Veel leerlingen stromen door naar havo of vwo. Dat hangt onder andere samen met de schoolpopulatie: veel kinderen op De Wentelwiek hebben hoogopgeleide ouders.

We ontvangen de leerresultaten van onze oud-leerlingen van de VO-scholen. Daardoor weten we dat onze leerlingen het goed doen in het voortgezet onderwijs. Daar zijn we trots op. We leggen een goede basis!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft ons inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We werken hard aan deze verbeterpunten. En we zetten ons in om het goede te behouden en te versterken.

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze zorgstructuur. We kunnen nu zeggen dat we de cyclus van signaleren van zorg (leren, gedrag, sociaal-emotioneel), het analyseren van de zorgvraag, het maken en uitvoeren van een passend plan én het evalueren van de zorg voor een leerling goed op orde hebben. Zo maken we onze belofte waar: elke leerling krijgt het onderwijs en de zorg die hij of zij verdient!

De Inspectie heeft vertrouwen in De Wentelwiek. Alles is in orde: in 2010 kreeg onze school de beoordeling 'basisarrangement' toegekend. Daar zijn we trots op.

Terug naar boven