Eenbes brede school De Wentelwiek

Jacobushoek 5 5672 HZ Nuenen

  • Door onze positieve ervaringen samen te delen, creëren we een gezonde leeromgeving.
  • In groep 5 gaan we naar de schooltuin. Daar leren we van alles: plantjes planten, nieuwe dingen proeven en werken aan een gezonde omgeving.
  • Iedereen is vrij om te zeggen wat hij denkt en wordt in zijn waarde gelaten.
  • Onze leerlingen leren door zelf te ontdekken en door elkaar enthousiast te maken. Ze leren van de juf én van elkaar.
  • Onderwijs krijgt vorm op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door samen nieuwe dingen te ontdekken.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school doen mensen waar ze goed in zijn. Zo hebben we een rekenspecialist, een taalspecialist en een gedragsspecialist en zijn er twee specialisten meer- en hoogbegaafdheid in opleiding. Komend schooljaar gaat een leerkracht de masteropleiding Leren en Innoveren volgen.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang - net als de kinderen voor wie we ons inzetten. Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur, scholing in persoonlijke competenties en persoonlijke interesses.

De directie, intern begeleiders en de conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen dat de leerkrachten hun volle aandacht kunnen richten op het uitoefenen van hun vak: goed onderwijs. Samen vernieuwend leren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven