Eenbes brede school De Wentelwiek

Jacobushoek 5 5672 HZ Nuenen

  • Door onze positieve ervaringen samen te delen, creëren we een gezonde leeromgeving.
  • In groep 5 gaan we naar de schooltuin. Daar leren we van alles: plantjes planten, nieuwe dingen proeven en werken aan een gezonde omgeving.
  • Iedereen is vrij om te zeggen wat hij denkt en wordt in zijn waarde gelaten.
  • Onze leerlingen leren door zelf te ontdekken en door elkaar enthousiast te maken. Ze leren van de juf én van elkaar.
  • Onderwijs krijgt vorm op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door samen nieuwe dingen te ontdekken.

In het kort

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij staan voor Samen vernieuwend leren. Wij werken samen met Korein kinderopvang.

Leerlingen zijn bij ons het stralende middelpunt. Wij zijn trots op onze kinderen: op wie ze zijn en op hoe ze zich ontwikkelen. Met inspirerend onderwijs helpen wij hen op te groeien tot vindingrijke, gezonde en betrokken mensen. Bij ons leert uw kind vertrouwen op zichzelf.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is het compleet.

Voor nu nodigen wij u graag uit verder te kijken op onze website of langs te komen op onze mooie school. Van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokken
  • professioneel
  • zelfbewust
  • inspirerend
  • vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van het land worden er in Nuenen minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Wentelwiek.

Als we kijken naar de scholen om ons heen, dan zien we dat er van alle 4-jarigen naar verhouding evenveel leerlingen naar onze school komen als in voorgaande jaren. Ons marktaandeel blijft gelijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven