Openbare Basisschool De Hekakker

Schoolstraat 3 9331 AV Norg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op obs De Hekakker.

Obs De Hekakker is sinds 1979 in het huidige gebouw gehuisvest in Norg. Norg is een dorp dat qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, etnisch, financieel). Onze school is de enige basisschool in het dorp. De leerlingen zijn afkomstig uit het dorp Norg en de naaste omgeving.

We zijn een openbare basisschool. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, geloof, culturele achtergrond of sociaal milieu. Op onze school wordt het hele jaar druk geleerd en hard gewerkt. Dat kun je alleen goed doen, wanneer je je op school veilig voelt. Daarom willen we een school zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Wij doen ons best op school een sfeer te creëren, waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Een kind moet zich prettig en veilig kunnen voelen op school. Wanneer het unieke en positieve van ieder kind wordt benadrukt, krijgen kinderen het gevoel te worden geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen moeten leren rekening te houden met elkaar en hun omgeving. Zo worden ze in staat gesteld zich tot een zelfstandige persoonlijkheid te ontwikkelen.

In het vignet van onze school kunt u "het kind" herkennen. Door het hand in hand staan van de kinderen in het vignet, ontstaat ons schoolgebouw, waar uw kinderen een groot deel van de dag doorbrengen. Voor ons symboliseert dit hand in hand staan ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als school en u als ouders hebben.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gezonde school
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid
  • Betekenis vol leren
  • Rots en Water

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De lessen beginnen ‘s morgens om 08.30 uur en ‘s middags om 13.15 uur voor alle groepen. De eerste bel gaat om 8.25/13.10 uur. De kinderen gaan dan naar binnen. Ze kunnen nog naar het toilet en hebben vijf minuten om in de klas te komen. Om 8.30/13.15 uur gaat de tweede bel. De lessen gaan dan beginnen en er kan direct gestart worden met de les. De deur bij het onderbouwplein gaat om 8.15 uur open. De ouders met kinderen in de groepen 1 t/m 3 kunnen hun kinderen naar binnen brengen (voor de groepen 3 mag dit tot de herfstvakantie). Ook voor hen gelden de twee bellen. Bij de kleuters begint de les om ook 8.30 uur. Het is erg storend als er tijdens de les nog kinderen binnenkomen. Wilt u het afscheid zo kort mogelijk houden? Hoe langer het afscheid duurt, hoe onrustiger het kind en daardoor ook de groep wordt. 

Alle kinderen zijn de woensdagmiddag vrij, de groepen 1 t/m 4 zijn ook vrijdagmiddag nog vrij en groep 1 is ook maandagmiddag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven