Sint Jozef Basisschool

Sportparkweg 6 -8 2631 GA Nootdorp

  • Schoolfoto van Sint Jozef Basisschool
  • Schoolfoto van Sint Jozef Basisschool
  • Schoolfoto van Sint Jozef Basisschool
  • Schoolfoto van Sint Jozef Basisschool
  • Schoolfoto van Sint Jozef Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Sint-Jozefschool uit Nootdorp. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in o.a. de resultaten van de school

Goede communicatie tussen ouders of verzorgers en onze school vinden wij erg belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor ouders. Met onze schoolgids willen wij (nieuwe) ouders een goed beeld geven van onze school en wat zij van ons mogen verwachten.

We beschrijven hoe we kwalitatief goed onderwijs organiseren, vanuit de ambities die we als team met elkaar hebben gesteld. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. In de schoolgids vindt u daarnaast praktische informatie over schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolafspraken en opvang. De Sint-Jozefschool is de oudste basisschool in Nootdorp.

Onze school bestaat al sinds 1906 en daar zijn wij trots op! Als van oorsprong katholieke school besteden wij veel aandacht aan de omgang met elkaar en de wereld om ons heen. Bij ons mag elk kind zijn unieke zelf zijn en zich op zijn eigen niveau ontwikkelen. We starten het schooljaar 2022/2023 met 18 groepen.

Ons enthousiaste team doet er alles aan om de kinderen een fantastische basisschooltijd te geven, in een veilige en uitdagende omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. Daarom leren wij ze niet alleen de basisvakken, maar ook specifieke vaardigheden die in deze tijd nodig zijn. Wist u bijvoorbeeld dat we naast een vaste leerkracht bewegingsonderwijs, ook een vaste muziekleerkracht hebben, die lesgeeft aan álle groepen? Zijn missie is dat elk kind dat van de Sint-Jozefschool komt, ukelele kan spelen!

Elke dag werken we hard aan de kwaliteit van ons onderwijs. Wij houden onze leermiddelen en onze kennis up to date, zodat we blijven investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. De Sint-Jozefschool blijft in beweging! Bij goed onderwijs is hulp van ouders onmisbaar. Niet voor niets is ons motto: “Samen laten we de kinderen groeien”. Want door als ouders, school (en opvang) rond het kind te staan, bereiken we samen de meest optimale omstandigheden om kinderen te laten groeien.

Open en eerlijke communicatie tussen ouders of verzorgers, leerling en de school/de leerkrachten vinden wij daarbij erg belangrijk. Op die manier kunnen we onze leerlingen het beste bij hun groei begeleiden en ondersteunen waar nodig.

Naast onderwijs bieden wij in nauwe samenwerking met kinderopvangorganisatie Skippy PePijN ook opvang aan binnen onze school. Zo kunnen onze leerlingen van 7.30u tot 18.30u in hetzelfde gebouw naar school én naar de opvang gaan.

Namens het team van de Sint-Jozefschool wensen wij u veel leesplezier!

Directie Sint-Jozefschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • oudste RK school in Nootdorp
  • Respect en aandacht
  • Eigen schoolbibliotheek
  • Eigen ontdektuin
  • Muziekleerkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het nieuwe schooljaar 2023-2024 starten wij met 16 groepen. We hebben bijna 350 leerlingen op school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven