Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg

De Poort 4 2631 PT Nootdorp

  • Een mooi gebouw met veel speelgelegenheid.
  • Onze belangrijke basis voor een goed pedagogisch klimaat.
  • Extra uitdaging voor leerlingen die dit nodig hebben.
  • Onze bijdrage aan het opgroeien van onze leerlingen tot wereldburgers.
  • Een professionele, goedlopende overblijf met een platina ster sinds april 2018.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidspeiling

Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen door een onafhankelijk bureau. Dit bureau verzorgt tevredenheidspeilingen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De vragenlijsten worden digitaal en anoniem ingevuld en er wordt ook een vergelijking met andere scholen gemaakt (referentiegroep). 

Leerlingen (jaar 2018)            De Waterwilg  8,3      Landelijk gemiddelde 8,1  

De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders, Leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd. De actiepunten worden opgenomen in het schoolplan en jaarplan. De tevredenheidspeilingen zijn als bijlagen toegevoegd. De vragenlijst voor leraren zal worden afgenomen in het schooljaar 2019-2020.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheidspeiling  

Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen door een onafhankelijk bureau. Dit bureau verzorgt tevredenheidspeilingen voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De vragenlijsten worden digitaal en anoniem ingevuld en er wordt ook een vergelijking met andere scholen gemaakt (referentiegroep).  

De Waterwilg Ouders (jaar 2018)                 De Waterwilg 7,9       Landelijk gemiddelde 7,5 

De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders, Leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd (zie www.scholenopdekaart.nl). De actiepunten worden opgenomen in het schoolplan en jaarplan. De tevredenheidspeilingen zijn als bijlagen toegevoegd. De vragenlijst voor leraren zal worden afgenomen in het schooljaar 2019-2020.  

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven