Kindcentrum Regenboog

Koningin Julianastraat 1 2631 BK Nootdorp

Leren door te spelen en samen te werken, meerdere leeftijden door elkaar.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudertevredenheidspeiling 

De bijgevoegde peiling is afgenomen in 2018. We zijn blij en trots op de betrokkenheid van ouders bij onze school. We zijn blij dat veel ouders Kindcentrum Regenboog zouden aanraden bij anderen. De kwaliteit van leerkrachten wordt gewaardeerd. Toch staan we ook open voor verbeteringen. Die zijn inmiddels (vanaf 2019) stevig doorgevoerd:

-Er is een beter communicatiesysteem (zie hiervoor de laatste oudertevredenheidspeiling) en we horen van ouders dat zij kwalitatief en inhoudelijk goed op de hoogte worden gebracht.

-De ontwikkelingen voor een beter schoolgebouw/voorzieningen zijn in volle gang. We ontwerpen een nieuw gebouw, op nagenoeg de huidige locatie. 

-Ons sociaal veiligheidsplan is helemaal bijwerkt. Het omvat niet alleen anti-pestprotocollen, het is een groter geheel. Ook door trainingen en extra studiedagen weten alle leerkrachten op dezelfde wijze te handelen bij gedrags- en motivatieproblematiek. Hierdoor zijn de verwachtingen duidelijk. Het plan vindt u op deze website onder 'anti-pest' protocol.

-Er is een extra tevredenheidspeiling afgenomen (2021) tijdens de online thuisonderwijs periode. Hierop hebben wij zeer goed gescoord. Dit geeft een goed beeld van onze veranderkracht. Dit past bij ons strategisch beleidspunt: ‘veerkrachtig onderwijs’  

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven