Kindcentrum Regenboog

Koningin Julianastraat 1 2631 BK Nootdorp

Leren door te spelen en samen te werken

In het kort

Toelichting van de school

Dit is de plek waar je graag wil zijn!

Dat zeggen wij niet zomaar. Voor ons komt sfeer, veiligheid en geborgenheid op de eerste plaats. Dat maakt de weg vrij om goed te kunnen ontwikkelen. En dat bewijzen wij. Want in de peilingen scoren wij hoog op plezier & opbrengsten. Op Kindcentrum Regenboog zorgen wij dat ieder gezien wordt, wij willen elkaar goed kennen en begrijpen. De sfeer en het werkklimaat is daardoor veilig.

Als 37e kindcentrum van Nederland bieden ons Kindcentrum kinderen van 0 jaar tot 13 jaar, ouders en medewerkers een aanbod op maat waarbij opvang en onderwijs samenkomen als één geheel. Onze kracht ligt in het aanbieden van een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs, waarbij de kinderen optimale omstandigheden geboden worden om zichzelf te ontdekken en breed te ontwikkelen. We geloven in onze visie 'The Leader in Me'. Het team en de leerlingen leren hiermee door 7 eigenschappen om niet alleen eigenaar te zijn van je eigen ontwikkelingsproces, maar ook handreikingen om samenwerking beter te laten verlopen. Na schooltijd bieden wij talenturen aan.

Nieuwsgierig? We geven graag persoonlijke rondleidingen zodat u de 'klik' kunt voelen.

Met vriendelijke groet,

Patrick Kort-Spoelman (directeur Kindcentrum Regenboog) 

Estelle Huisman (adjunct directeur Kindcentrum Regenboog)

Chantal de Koning (Manager Kinderopvang)


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sfeer, veilig- & geborgenheid
  • Plezier, opbrengsten en zorg
  • Kindcentrum 0-13 jaar
  • Eigenaarsschap in 7 stappen
  • Leerplein/restaurant/talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Regenboog heeft door het stabiele (team)klimaat en het betrokken karakter een prima imago in Nootdorp en omgeving. Hier word je gezien en gehoord, dit is de plek waar je graag wil zijn.

We hebben op dit moment 2 locaties (12 onderwijsgroepen) met leerlingen uit de omgeving Nootdorp, Den Haag Ypenburg en Leidschenveen met gemiddeld 24 leerlingen per groep. 

Belangstellende ouders die voor de kinderopvang komen kunnen meteen een kijkje krijgen binnen de onderwijsomgeving. Ouders die komen kijken voor het onderwijs, krijgen meteen de sfeer van de opvang mee. Wij maken het liefst een persoonlijk kennismakingsbezoek. Als u telefonisch of via de website reageert is een afspraak snel gemaakt. Aanmelden is het hele jaar mogelijk. U bent van harte welkom …

Voor het eerst naar school gaan, is altijd spannend. Peuters die al bij ons naar de peuteropvang gaan, kunnen iedere week een uur naar school met het project ‘PeuterOpstap' Zie voor informatie Missie/Visie: Duurzaam samenwerken

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 7.30 uur is uw kind welkom bij Kindcentrum Regenboog. De pedagogisch medewerker begeleidt uw kind naar de klas en na schooltijd worden de kinderen opgehaald voor de NaSchoolseOpvang waar zij tot 18.30 uur kunnen blijven. Doordat wij een kindcentrum zijn, kunnen kinderen op 1 locatie blijven en vloeit schooltijd automatisch over in opvang. 

Na binnenkomst ontvangen de kinderen fruit en drinken en praten we aan tafel met hen over de school dag en hoe ze verder hun vrije tijd willen invullen. De kinderen kunnen o.a. kiezen voor een binnen- of buitenspel of een activiteit te doen (knutselen, bouwen, lezen, koken, filmpje kijken, huiswerk maken. Maandelijks wordt er via het ouderportaal de activiteitenkalender gecommuniceerd. 

We hechten grote waarde aan de doorlopende leerlijn van uw kind, zowel didactisch als in de vrije tijd. Daarom organiseren we de oudercontactavond gezamenlijk. U kunt dan met beide zorgdragers een gesprek voeren. Op dit moment ontwikkelen we ook samen met de gemeente, de plannen voor de nieuwbouw. Wij krijgen één gezamenlijk gebouw op de locatie van de Brandweerkazerne en de voormalige Peuteropvang Klauterbeer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid

In ons Kindcentrum hanteren we niet alleen een anti-pestprotocol. Wij maken het groter, breder en meer omvattend. In de bijlage bij het onderdeel 'Anti Pestprotocol' is daarom ons eigen  'Protocol Sociaal  Veiligheidsplan' toegevoegd.  Hierin leest u alles over onze brede aanpak waardoor sfeer, veiligheid en geborgenheid gewaarborgd is. 

Verder hanteren wij de meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld met de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen volwassenen werken. Meer informatie over de meldcode vindt u op www.meldcode.nl

Binnen ons bestuur is een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens het verblijf op school, tijdens het van - en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten. Bij schade spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. Keert deze niet uit, dan kunt u op school een schadeformulier halen. 

Veiligheid op de opvang en onderwijs

De opvang voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang. In opdracht van de gemeente controleert de GGD ons kindcentrum op deze eisen. De rapporten ervan vindt u op onze website.

Daarnaast controleert ook 1x per jaar de gebouwen op veiligheid, calamiteiten- en vluchtplan. Jaarlijks oefenen onze BHV-ers met alle medewerkers en kinderen wat we van elkaar verwachten als het alarm af zou gaan door middel van een brandoefening. De kinderen gaan naar binnen/buiten (afhankelijk van de melding). Medewerkers geven de instructie aan hen en verlaten pas de plaats na een uitdrukkelijk opdracht van de hoofdBHV-er/brandweer/politie/gemeente. In heel uitzonderlijke situaties kan een heel gebied (inclusief het kindcentrum) worden ontruimd. In dat geval zal de gemeente dat coördineren (inclusief een opvanglocatie). We hebben ook voldoende EHBO-kennis en -materiaal om bij ongelukken snel hulp te kunnen bieden. 

Ons speelmateriaal controleren wij op veiligheid. Bij de opvang is een beleidsplan 'veiligheid en gezondheid'. Van daaruit voeren we ieder jaar QuickScans uit op dit gebied. De rapporten hiervan kunt u bekijken op de locatie. 

School op Seef

Kindcentrum Regenboog heeft het veiligheidslabel van 'SchoolOpSeef'. Dit geeft blijk van een planmatige aanpak van ons verkeersonderwijs. 

Terug naar boven