't Kraaienest

Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp

  • De school bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, dat staat op buurtschap Craeyenburch van Ipse de Bruggen in Nootdorp.
  • Op de begane grond bevindt zich het KinderDagCentrum van Ipse de Bruggen.
  • Bij binnenkomst 's morgens worden de leerlingen (en hun ouders) opgevangen door iemand van het team.
  • Alle lokalen komen uit op de lichte gang van de school. Dit geeft overzicht en rust.
  • De lokalen zijn ruim ingericht en hebben allemaal een nevenruimte, waarin met een klein groepje leerlingen gewerkt kan worden.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar nemen we in april/mei de vragenlijsten veiligheid en tevredenheid af. De leerlingen die lezen en de tekst voldoende kunnen begrijpen, wordt een digitale vragenlijst afgenomen. In de bijlage vindt u de resultaten van april 2019. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het team van 't Kraaienest stelt goede contacten en goede samenwerking met de ouders bijzonder op prijs. Zij is zich er echter van bewust dat dit niet altijd eenvoudig te realiseren is, ook doordat veel leerlingen niet dichtbij school wonen. Omdat het van wezenlijk belang is dat ouders ook bij het onderwijs aan hun kind betrokken zijn en blijven, neemt de school zelf initiatieven.

Naast de persoonlijke contacten tussen klassenleiding en ouders vinden de volgende activiteiten plaats:

- Een startgesprek waarin ouders (en leerling) met de klassenleiding het jaar samen starten en verwachtingen uitspreken en afspraken maken.  

- Een informatieavond aan het begin van het schooljaar

- Twee gespreksavonden waarin ouders met de klassenleiding over de vorderingen van hun kind spreken

- Huisbezoek op initiatief van de leerkracht of op verzoek van de ouders

- Het contactschriftje

- Periodiek verspreiden we een nieuwsbrief

- De internetsite http://www.tkraaienest.nl

- Het ‘schoolrapport'

- Twee oudercontact-ochtenden in samenwerking met de MR

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven