't Kraaienest

Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp

  • De school bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, dat staat op buurtschap Craeyenburch van Ipse de Bruggen in Nootdorp.
  • Op de begane grond bevindt zich het KinderDagCentrum van Ipse de Bruggen.
  • Bij binnenkomst 's morgens worden de leerlingen (en hun ouders) opgevangen door iemand van het team.
  • Alle lokalen komen uit op de lichte gang van de school. Dit geeft overzicht en rust.
  • De lokalen zijn ruim ingericht en hebben allemaal een nevenruimte, waarin met een klein groepje leerlingen gewerkt kan worden.

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Een groot deel van de leerlingen stroomt door van de SO-afdeling naar de VSO-afdeling. Een enkele leerling stroomt door naar het Praktijkonderwijs of naar een KDC. 

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2014 heeft er een pilotonderzoek Sociale kwaliteit plaatsgevonden. Het rapport hiervan vindt u op de site van de inspectie. 

De inspectie geeft het volgende aan op haar site: De kwaliteit van het onderwijs van vestiging 't Kraaienest in Nootdorp, afdeling SO, is voldoende. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven