't Kraaienest

Nieuwe Gracht 1 2631 BK Nootdorp

  • De school bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, dat staat op buurtschap Craeyenburch van Ipse de Bruggen in Nootdorp.
  • Bij binnenkomst 's morgens worden de leerlingen (en hun ouders) buiten opgevangen door iemand van het team.
  • Alle lokalen komen uit op de lichte gang van de school. Dit geeft overzicht en rust.
  • De lokalen zijn ruim ingericht en hebben allemaal een nevenruimte, waarin met een klein groepje leerlingen gewerkt kan worden.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als teamleden verlof hebben, lukt het veelal de vervanging intern te organiseren. Groepen worden tot op heden niet verdeeld of naar huis gestuurd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De verdeling van de leerlingen over de groepen is gebaseerd op leeftijd en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerlingen stromen aan het einde van een schooljaar niet automatisch door. Dit kan dus betekenen dat een leerling meerdere jaren in dezelfde groep zit. Binnen de groepen werken op alle vakgebieden leerlingen op meerdere niveaus.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd voor de eerste twee jaren is terug te vinden in het rooster van de twee onderbouwgroepen. 

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt op´t Kraaienest intensief ingezet. De leerkrachten werken met een vast rooster en met groepsplannen. In de groepsplannen staan de doelen van de leerlingen vermeld. Deze zijn voor de individuele leerling terug te vinden in het leerlingplan. De school heeft duidelijke afspraken gemaakt over de doelen die ze wil bereiken tijdens het buiten spelen, het fruit en brood eten. Praktische redzaamheid speelt hierin een grote rol. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling en aan de communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn van groot belang voor een goed functioneren in de maatschappij. We werken binnen de school niet met een groep 3 tot en met 8, zoals hieronder aangegeven. Toch ziet u op deze manier wel hoe de uren zijn opgebouwd in de SO-periode. Het rooster is voor de verschillende uitstroombestemmingen hetzelfde. Om die reden is er 1 rooster volledig ingevuld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zet in op

  • Het verder ontwikkelen van het werken met Zien! Welke acties en interventies (planmatig) kunnen wij inzetten voor de individuele leerling.
  • Het  borgen van het aanbod en onze werkwijze/inzet op het gebied van extra ondersteuning,
  • Het verder ontwikkelen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling; het geven van Rots en watertrainingen en inzet van de schoolhond en het eventueel vervangen van onze sociaal emotionele methode

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen niet vanuit één reguliere vroeg- en voorschoolse locatie. Gezien onze brede instroom hebben wij altijd samenwerking met de organisaties (zowel scholen als zorglocaties) waar de leerling vandaan komt. 

Terug naar boven