't Kraaienest

Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp

  • De school bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, dat staat op buurtschap Craeyenburch van Ipse de Bruggen in Nootdorp.
  • Op de begane grond bevindt zich het KinderDagCentrum van Ipse de Bruggen.
  • Bij binnenkomst 's morgens worden de leerlingen (en hun ouders) opgevangen door iemand van het team.
  • Alle lokalen komen uit op de lichte gang van de school. Dit geeft overzicht en rust.
  • De lokalen zijn ruim ingericht en hebben allemaal een nevenruimte, waarin met een klein groepje leerlingen gewerkt kan worden.

Het team

Toelichting van de school

Het team van 't Kraaienest is een stabiel en ervaren team. Veel teamleden werken al langere tijd in het ZML-onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als teamleden verlof hebben, lukt het veelal de vervanging intern te organiseren. Groepen worden tot op heden niet verdeeld of naar huis gestuurd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De verdeling van de leerlingen over de groepen is in eerste instantie gebaseerd op leeftijd: in principe komt ieder kind bij leeftijdgenoten in de klas. Daarnaast kan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind een rol bij de indeling spelen. De leerlingen stromen aan het einde van een schooljaar niet automatisch door. Dit kan dus betekenen dat een kind 2 jaar in dezelfde groep zit.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd voor de eerste twee jaren is terug te vinden in het rooster van de twee onderbouwgroepen. 

Overige leerjaren

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt op´t Kraaienest intensief ingezet. De leerkrachten werken met een vast rooster en met groepsplannen. In de groepsplannen staan de doelen van de leerlingen vermeld. Deze zijn voor de individuele leerling terug te vinden in het leerlingplan. De school heeft duidelijke afspraken gemaakt over de doelen die ze wil bereiken tijdens het buiten spelen, het fruit en brood eten. Praktische redzaamheid speelt hierin een grote rol. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling en aan de communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn van groot belang voor een goed functioneren in de maatschappij. We werken binnen de school niet met een groep 3 tot en met 8, zoals hieronder aangegeven. Toch ziet u op deze manier wel hoe de uren zijn opgebouwd in de SO-periode. Het rooster is voor de verschillende uitstroombestemmingen hetzelfde. Om die reden is er 1 rooster volledig ingevuld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school biedt op de SO-afdeling onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen van 4 tot 13 jaar. Vaak heeft een leerling bijkomende problematiek. Als een leerling wordt aangemeld, dan wordt middels het ontwikkelingsperspectief een arrangement toegekend aan de leerling. Dit wordt gebaseerd op het IQ, maar ook op de belemmerende en protectieve factoren. Dit arrangement bepaalt het lesstofaanbod. Als er een individuele aanpak nodig is, wordt dit ingezet, vaak na overleg met de interne zorgcommissie (Commissie van Begeleiding). Als een leerling extra individuele begeleiding nodig heeft, kan deze gegeven worden middels inzetten van ZIN of PGB vanuit de Jeugdwet of de WLZ. Op deze manier kan er individuele zorg (vanuit Ipse de Bruggen) ingezet worden. Dit is altijd in overleg en samenwerking met ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven