't Kraaienest

Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp

  • De school bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, dat staat op buurtschap Craeyenburch van Ipse de Bruggen in Nootdorp.
  • Op de begane grond bevindt zich het KinderDagCentrum van Ipse de Bruggen.
  • Bij binnenkomst 's morgens worden de leerlingen (en hun ouders) opgevangen door iemand van het team.
  • Alle lokalen komen uit op de lichte gang van de school. Dit geeft overzicht en rust.
  • De lokalen zijn ruim ingericht en hebben allemaal een nevenruimte, waarin met een klein groepje leerlingen gewerkt kan worden.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de SO-afdeling van ZML-school 't Kraaienest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. 't Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). De school heeft op de SO-afdeling 6 groepen en staat op het terrein van Ipse de Bruggen in Nootdorp en deelt het gebouw met een KinderDienstenCentrum. De school kenmerkt zich door kleinschaligheid en een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving. Leerlingen ontwikkelen zich vanuit een respectvolle omgeving in eigen tempo en op eigen wijze. Zelf ervaren en zelf doen zijn belangrijke aspecten binnen het zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Op 't Kraaienest worden leerlingen gemotiveerd en positief benaderd. Leerlingen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn hierin heel belangrijk en krijgen veel aandacht. Leerlingen met een advies VSO-ZML kunnen binnen het gebouw overstappen naar de VSO-afdeling. Er is een nauwe samenwerking met Ipse de Bruggen, waardoor zorg en onderwijs elkaars expertise kunnen inzetten. Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige (V)SO-ZML-school
  • Samen
  • Veiligheid
  • Respect
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de SO-afdeling is stabiel. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school opent de deur 's morgens om 8.20 uur. De leerlingen worden bij de deur opgevangen door teamleden. De leerlingen van de onderbouwgroepen worden door een ouder of taxi-chauffeur naar de klas gebracht. Vanaf de middenbouw leren de leerlingen zelfstandig naar binnen te gaan. De lessen starten om 8.30 uur.

In de ochtend eten de leerlingen fruit en drinken ze sap of een zuivelproduct.

Tussen de middag (ook op woensdag) eten de leerlingen hun brood in de groep met de leerkracht en/of onderwijsassistent. Voor of na het eten spelen ze een half uur onder toezicht buiten.

Om 14.45 uur komen ouders en taxichauffeurs naar binnen. De leerlingen staan op dat moment allemaal klaar bij hun 'bushalte'. Zo gaat iedereen onder toezicht de school uit.  

De school plant voor het team een aantal studiedagen per jaar in. De leerlingen zijn dan vrij. De leerlingen van groep Onderbouw A zijn daarnaast om de week op woensdag vrij. U vindt deze dagen op onze site.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt naast de ketenpartners, waar een samenwerkingsovereenkomst of contract mee is afgesloten, nog met veel andere partners samen. Zo is er veel contact met de (speciale) basisscholen uit de regio en ook met de scholen binnen het bestuur. Er is regelmatig overleg met de (V)SO-ZML-Bernardusschool. Er is ook contact met onderwijsinstellingen over bijvoorbeeld stageplekken, met onderwijsadviesbureaus over scholingsaanbod en diverse zorgorganisaties over leerlingzorgtrajecten.

Terug naar boven