't Kraaienest

Nieuwe Gracht 1 2631 BK Nootdorp

  • De school bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw, dat staat op buurtschap Craeyenburch van Ipse de Bruggen in Nootdorp.
  • Bij binnenkomst 's morgens worden de leerlingen (en hun ouders) buiten opgevangen door iemand van het team.
  • Alle lokalen komen uit op de lichte gang van de school. Dit geeft overzicht en rust.
  • De lokalen zijn ruim ingericht en hebben allemaal een nevenruimte, waarin met een klein groepje leerlingen gewerkt kan worden.

In het kort

Toelichting van de school

 ’t Kraaienest is een school voor zeer moeilijk lerende leerlingen in Nootdorp. De school bestaat uit twee afdelingen: de SO-afdeling voor leerlingen van 4 tot 13 jaar (6 groepen, waaronder één onderwijszorggroep) en de VSO-afdeling (5 groepen waaronder één onderwijszorggroep) voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. SO leerlingen met een VSO-advies stromen uit naar zowel onze VSO afdeling als andere ZML-VSO scholen.
De leerlingen hebben veelal een IQ lager dan 70. Veel leerlingen hebben een bijkomende stoornis of beperking, waaronder autisme, ADHD, selectief mutisme, sociaal-emotionele of medische problematiek. De gevolgen van deze stoornis of beperking en de lagere cognitieve mogelijkheden vragen om een speciale lesplaats. De leerlingen hebben specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.  De school deelt het gebouw met afdelingen van Ipse de Bruggen waaronder het KinderDienstenCentrum KleurRijk (dagbehandeling voor kinderen en jeugdigen van 5 tot 18 jaar), de gespecialiseerde naschoolse opvang (GONS) en diverse therapeuten. 
De school kenmerkt zich door kleinschaligheid en een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving. Leerlingen ontwikkelen zich vanuit een respectvolle omgeving in eigen tempo en op eigen wijze. Zelf ervaren en zelf doen zijn belangrijke aspecten binnen het zich ontwikkelen tot zelfstandigheid. Op 't Kraaienest worden leerlingen gemotiveerd en positief benaderd. Leerlingen leren hoe ze met elkaar om moeten gaan. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn hierin heel belangrijk en krijgen veel aandacht. 

Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige (V)SO-ZML-school
  • Samen
  • Veiligheid
  • Respect
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de SO-afdeling is stabiel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school opent de deur 's morgens om 8.15 uur. De leerlingen worden bij de deur opgevangen door teamleden. Waar mogelijk lopen de leerlingen zelfstandig de school in, anders worden zij begeleid door de teamleden.  De lessen starten om 8.30 uur.

In de ochtend eten de leerlingen fruit en drinken ze water, sap of een zuivelproduct.

Tussen de middag (ook op woensdag) eten de leerlingen hun brood in de groep met de leerkracht en/of onderwijsassistent. Voor of na het eten spelen ze volgens rooster onder toezicht buiten.

Om 14.45 uur halen de ouders de leerlingen in de school op.  De leerlingen die met taxivervoer gaan worden onder begeleiding van een teamlid naar de taxichauffeur gebracht.  

De school plant voor het team een aantal studiedagen per jaar in. De leerlingen zijn dan vrij. De leerlingen van groep Onderbouw A zijn daarnaast om de week op woensdag vrij. U vindt deze lesvrije dagen op onze site.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De school werkt naast de ketenpartners, waar een samenwerkingsovereenkomst of contract mee is afgesloten, nog met veel andere partners samen. Zo is er veel contact met de (speciale) basisscholen uit de regio en ook met de scholen binnen het bestuur. Er is regelmatig overleg met de ZML-scholen uit de regio. Er is ook contact met onderwijsinstellingen over bijvoorbeeld stageplekken, met onderwijsadviesbureaus over scholingsaanbod en diverse zorgorganisaties over leerlingzorgtrajecten.

Terug naar boven