Vensterschool Noordwolde

Mandehof 17 8391 BG Noordwolde (Fryslân)

Schoolfoto van Vensterschool Noordwolde

In het kort

Toelichting van de school

De Vensterschool ‘Noordwolde’ is ontstaan uit een fusie tussen de openbare Dorpsschool en de openbare Renbaanschool per 1 augustus 2000. Per genoemde datum konden team en leerlingen hun intrek nemen in een nieuw schoolgebouw aan de Mandehof. De nieuwe openbare Vensterschool maakt samen met meerdere instellingen deel uit van het sociaal-cultureel centrum ’t Vlechtwerk. 

Wij werken samen met instelling in de voorschoolse periode (o.a. peuterspeelzaal, kinderopvang). Dit is van groot belang, omdat daar eventuele ontwikkelingsachterstanden kunnen worden gesignaleerd. Vroegtijdig kan er in goed overleg met de ouders op worden ingespeeld.
De ‘Vensterschool’ houdt zich in de eerste plaats bezig met de kerntaak van de school, nl. onderwijs geven.

Als basisschool werken we verder nauw samen met de bibliotheek, Vlechtmuseum, het Gebiedsteam, sport – en diverse andere verenigingen. Samen met de medewerkers van bovengenoemde instellingen en verenigingen geven we inhoud aan de brede school gedachte. 

De Vensterschool wordt gemiddeld bezocht door ± 160 leerlingen. Er zijn rond de 15 onderwijsgevenden.

De Vensterschool maakt deel uit van Stichting Comprix.
Stichting Comprix vormt het bevoegd gezag van 39 openbare basisscholen en 2 speciale openbare basisscholen in de gemeentes  Oost- en Weststellingwerf en Opsterland. Stichting Comprix verzorgt het basisonderwijs voor ruim 4100 leerlingen. Het bestuur van de scholen is belegd bij twee personen. Edwin de Weers en Jan Veenstra vormen samen de raad van bestuur. Edwin de Weers is voorzitter; Jan Veenstra is vicevoorzitter. De portefeuille financiën en onderwijs is belegd bij Edwin de Weers, Jan Veenstra is bestuurlijk verantwoordelijk voor personeel en huisvesting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het "leren leren"
  • Building Learning Power
  • Vreedzame School
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren hebben we te maken met flinke krimp. Er worden simpelweg minder kinderen geboren dan voorheen. 
Het is de verwachting dat het leerlingaantal vanaf schooljaar 2020-2021 stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 

Terug naar boven