Basisschool de Velden

Zuiderweg 40 G 8391 KG Noordwolde (Fryslân)

  • In mei kunnen de kinderen meedoen aan de Avond4daagse.
  • Op het lesplein kunnen leerlingen zelfstandig werken en leren.
  • Zomers is het heerlijk spelen met pannetjes en modder in onze buitenkeuken.
  • Elk jaar in april maken we de omgeving van de school schoon.
  • Elk jaar leggen de leerlingen van groep 7-8 een boeket bij het monument aan de Dwarsvaartweg.

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Velden in Noordwolde Zuid valt onder het bestuur van Stichting Comprix.

De school telt gemiddeld 60 leerlingen, verdeeld over 4 combinatiegroepen. Er zijn 7 leerkrachten, een intern begeleider en een directeur aan de school verbonden. OBS De Velden is een gezellige en ambitieuze dorpsschool. Op onze school heerst een prettige en ontspannen sfeer en een goed pedagogisch klimaat. 
Het is onze missie om leerlingen te begeleiden naar een toekomst waarin zij hun talenten zelfstandig en met plezier kunnen uitoefenen én oog hebben voor elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betekenisvol
  • Kennisrijk
  • Zelfstandigheid
  • Sterk team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS De Velden is een prachtig gelegen kleinschalige dorpsschool. Kinderen van onze school komen voornamelijk uit de regio rondom Noordwolde Zuid en Noordwolde. Wij verwelkomen dagelijks ca. 60 leerlingen. Door onze kleine klassen en betrokkenheid naar elkaar, worden alle leerlingen gezien en gekend door het team. We hebben oog voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van ieder kind.

'Op onze open school biedt een sterk team uitdagend onderwijs aan onze leerlingen, waarbij wij met plezier optimaal leren en ontwikkelen'.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven