De Regenboog

Ambachtsweg 1 2211 JN Noordwijkerhout

  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog is een openbare Jenaplanschool aan de rand van Noordwijkerhout. De school is gevestigd in een modern en licht gebouw dat veel ruimte en mogelijkheden biedt om het Jenaplanonderwijs vorm te geven.

Op onze school leren kinderen samenleven. De afwisseling van samen werken, samen spelen, samen praten en samen vieren zorgt ervoor dat kinderen leren om eigen keuzes te maken en hun talenten te ontplooien om zich zo te ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige en kritische mensen. De Regenboog heeft een enthousiast team dat het belangrijk vindt om leerlingen te begeleiden in hun totale ontwikkeling, zodat zij later goede kansen hebben in de samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanschool
  • ieder kind is uniek
  • gesprek, werk, spel, viering
  • samenleven en samenwerken
  • elke dag een beetje beter

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de school is de afgelopen jaren erg aan het groeien. Op dit moment hebben we 15 stamgroepen: 5 kleutergroepen, 5 middenbouwgroepen en 5 bovenbouwgroepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt ongeveer op 24 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
343
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op drie momenten in het schooljaar hebben wij oudergesprekken, waarbij de kinderen tijdens de kennismakings- en (pre)adviesgesprekken ook aanwezig mogen zijn. Daarnaast is het altijd mogelijk om tussentijds een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven