Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen op de St. Victorschool de eindtoets af van Cito.

We kiezen hierbij voor de digitale, adaptieve eindtoets. Is dat door technische redenen niet mogelijk nemen we de papieren versie af waarbij we rekening houden met kinderen met dyslexie. Zij gebruiken de vergrote versie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school maken wij gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem van het CITO.

Twee keer per jaar worden de leerlingen getoetst en worden de opbrengsten van ons onderwijs over de verschillende vakgebieden (technisch- en begrijpen lezen, spelling en rekenen) gemeten.

Op deze manier kunnen wij in de gaten houden of uw kind  zich voldoende ontwikkelt en hoe het met de kwaliteit van ons onderwijs is gesteld. De normering van het CITO is landelijk vastgesteld. Op deze manier kunnen wij uw kind, de groepen en de school dus objectief vergelijken met andere leerlingen, groepen en scholen binnen Nederland.

De uitslagen van deze toetsen ontvangt u van ons ook 2 keer per jaar bij het rapport.

De kinderen ontvangen tweemaal hun rapport na de Cito toets afname in februari/maart en in juli. Na de rapporten worden de 10-minutengesprekken gepland.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij van komend jaar gebruik van KANVAS (leerlingobservatielijst). Dit is een lijst waarop 10 gedragscompetenties van leerlingen. Alle  leerkrachten vullen 2x per jaar per leerling een observatielijst in. In de groepen 5 t/m 8 vult ook uw kind 2x per jaar deze lijsten in.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Dit jaar hadden we 43 leerlingen groep 8 die naar het VO gingen.

De advisering is niet meer afhankelijk van de uitslag van de eindtoets.

Het leerlingvolgsysteem is leidend geworden. Dit geeft een beeld van de leerling over de gehele basisschoolperiode.

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van het schooljaar 2019-2020:

  • VWO: 9 leerlingen
  • HAVO/VWO: 9 leerlingen
  • HAVO: 1   leerling
  • VMBO-TL/HAVO: 6  leerlingen
  • VMBO-TL: 5 leerlingen
  • VMBO-KL-BL: 1 leerling
  • VMBO KADER: 6 leerlingen
  • VMBO BASIS: 5 leerlingen

In het schooljaar 2019-2020 is er geen landelijke eindtoets afgenomen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven