Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Het team

Toelichting van de school

De directie vormt samen met twee IB'ers (intern begeleiders) en drie collega’s die de taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het managementteam (MT) van de school.

Het team bestaatuit:

01 directeur

02 intern begeleiders

03 bouwcoördinatoren

09 voltijd groepsleerkrachten

13 deeltijd groepsleerkrachten

01 vakleerkracht bewegingsonderwijs

01 onderwijsassistent

01 administratief medewerker

02 conciërges

Van de 30 medewerkers zijn er 25 vrouw en 5 man.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt zoveel mogelijk geprobeerd om vervanging te regelen. Dit is in eerste instantie een leerkracht uit de vervangingspool van Sophiascholen. Wanneer er geen leerkrachten uit de vervangerspool beschikbaar zijn, zullen we de ambulante leerkrachten proberen in te zetten. Wanneer er echt geen vervangers beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat groepen worden opgedeeld. Opdelen doen we in principe één dag, zodat het onderwijs in de andere groepen niet blijvend verstoord wordt.

In het uiterste geval worden de kinderen naar huis gestuurd. De ouders krijgen hiervan een dag van te voren bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De directie vormt samen met twee IB'ers (intern begeleiders) en drie collega’s die de taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het managementteam (MT) van de school.

Het team bestaat uit:

1 directeur

2 intern begeleiders

3 bouwcoördinatoren

9 voltijd groepsleerkrachten

13 deeltijd groepsleerkrachten

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs

1 onderwijsassistent

1 administratief medewerker

2 conciërges

Van de 30 medewerkers zijn er 25 vrouw en 5 man.

Groepsindeling en bezetting 2020-2021

 • Groep 1-2 a: Jeanette Kocken
 • Groep 1-2 b : Wendy Meijer(ma-di-do-vr); Charlotte van den Oever(wo)
 • Groep 1-2 c: Paul van Dongen
 • Groep 1-2 d: Marijke Nulkes (ma t/m wo); Jenny van der Poel (do en vr)
 • Groep 3a: Nicolien van den Burg; Iris Dissveld (wo)
 • Groep 3b: Adri van den Berg ; Iris Disseveld(wo)
 • Groep 4a: Melanie Brouwer  (ma-di); Angela van Schooten (wo t/m vr)
 • Groep 4b: Iris Disseveld (ma); Thecla Weijers (di t/m vr) : Iris (ambulante tijden)
 • Groep 5a: Heleen Rietvink (ma-di); Ellen de Klerk (wo t/m vr) Groep
 • Groep 5b: Miranda Vink(ma-vr) ; Iris Disseveld (di ambulante tijden)
 • Groep 6a: Mariska van der Voet (ma-di-wo-vr.ocht); Charlotte van den Oever(do) Paul van Dongen(vr.midd)
 • Groep 6b: Bart Braun
 • Groep 7a: John van der Lans
 • Groep 7b: Sonja van Luinen (ma-di); Alice Geerlings (wo t/m vr)
 • Groep 8a: Mayke Rotteveel (ma t/m wo); Bianca  Dobber(do-vr)
 • Groep 8b: Djoeke Middendorp (ma t/m do); Charlotte van den Oever (vr)   

 • Vakleerkracht gym: Nick van der Voet (ma-di-wo-do-ocht- vr)
 • Onderwijsassistente: Kiek Hachmang (ma t/m vr)
 • Intern Begeleider: Petra Wijnands (di-do-vr); Margot Hofacker (di-wo-vr-middag (deel) MT overleg
 • IB en dir-ondersteuning: Mariska van der Voet (donderdag)
 • Bouwcoördinatoren:  Wendy Meijer –Mariska van der Voet – Djoeke Middendorp(vrijdagmiddag)
 • ICT: Djoeke Middendorp(vrijdagochtend)
 • Conciërge: Ria Oostdam (ma); Marijke Schrama (di t/m vr)
 • Administratie: Ingrid Wijnands (woensdagochtend)
 • Directie: Fred Boomaars


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 1-2 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 12.15 u vrij. Hun onderwijstijd bedraagt 919.30 uur.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 12.15 u. vrij. 

De totale onderwijstijd voor de groepen 3 en 4 is in het schooljaar 2020-2021: 919.30 uur.

De kinderen van de groepen 5 t/m zijn op woensdagmiddag vanaf 12.15 u. vrij

De kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen in het schooljaar 2020-2021 979 u les.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning

Deze bestaat uit de basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning, en gaat uit van de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. De ondersteuning betreft de inrichting, borging en ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur op school in alle facetten: een basisarrangement van de inspectie, handelingsgericht werken in de groep en in de school, planmatig werken aan resultaten, het onderhouden van een sterk ondersteuningsnetwerk in en om de school en het ‘kennen en kunnen’ van de route van signaleren naar verwijzen. Scholen zetten voor dit deel de middelen in van het samenwerkingsverband en kunnen naast de intern begeleider gebruik maken van routebegeleiding en onderwijsspecialisten.

Interne specialisten

 • Intern begeleider 
 • Onderwijsassistent 
 • Dyslexiespecialist 
 • Specialist Hoogbegaafdheid 
 • Pestbus-coördinator
 • Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling
 • Rekenspecialist 
 • Taalspecialist 
 • Coördinator  Positive Behavior Support
 • Vertrouwenspersoon
 • Gedrag 
 • Soc. Emotionele ondersteuning
 • Dyslexie
 • Dyscalculie
 • Hoogbegaafdheid 
 • Kanjertraining
 • PBS 

Aanvullende ondersteuning

De school werkt structureel samen met externe partners in onderwijs en zorg ten aanzien van de ondersteuning van leerling, leerkracht, ouders en school. In het ondersteuningsteam wordt, indien nodig, de expertise van deze partners ingeroepen om de vraag van een leerling, leerkracht en/of ouders mbv OPP en/of groeidocument te kunnen beantwoorden Indien leerkracht en intern begeleider beiden handelingsverlegen blijven, kan elke school de hulp inroepen van de externen hiernaast vernoemd. De school werkt met preventieve en curatieve interventies en protocollen Indien langduriger ondersteuning voor kinderen nodig is, wordt dit mbv externen geboden waar mogelijk.

Externe specialisten

 • Onderwijsondersteuner 
 • Onderwijsspecialist
 • Jeugd en Gezins Team
 • Maatschappelijk werker
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
 • Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige
 • Fysiotherapie 
 • Logopedist 
 • Dyslexiespecialist 
 • Orthopedagoog/Psycholoog 
 • Coach (Inzowijs,Cardea) 
 • PEP-junior 
 • Vivamente 
 • Logopedie 
 • Sociale vaardigheidstraining
 • KWIK 
 • Koele kikkertraining 
 • Weerbaarheidstraining
 • Grip op de groep
 • Veiligheid 
 • KIES training (kind in echtscheiding)

Grenzen

Komt de grens van aanvullende ondersteuning voor onze school in zicht dan gaan wij altijd in gesprek. Hierbij betrekken wij onderstaande aspecten: leerstofaanbod; ontwikkeling; relaties & interacties; welbevinden & zelfbeeld; participatie; tijd- & aandachtverdeling; samenwerking & vertrouwen; veiligheid; medisch protocol; gebouw & technische aanpassingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven