Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Victor

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van de st Victorschool.

De St. Victorschool maakt deel uit van Sophia Scholen, een ambitieuze onderwijsorganisatie waar 760 betrokken medewerkers op 28 basisscholen zorgen dat 7.000 leerlingen het fundament krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Onze school maakt hiermee deel uit van de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.   Samen met de andere Sophiascholen maken wij het mogelijk om uitdagend en toekomstgericht onderwijs aan te bieden in een veilige, gezonde omgeving. Onderwijs waar wij trots op zijn. Onderwijs waarin vertrouwen en duurzaamheid centraal staan, waar onze leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling en zich voorbereiden op hun toekomst. Onderwijs dat verwondert en dat aansluit bij onze creatieve en ondernemende regio. Sophia Scholen wil iedere leerling een ruim voldoende basis bieden, ongeacht afkomst, omgeving en steun thuis en ziet het als haar plicht om van alle leerlingen hoge verwachtingen te hebben, hen op weg te helpen en mee te geven wat ze nodig hebben. Geïnspireerd op haar vijf kernwaarden verwondering, vertrouwen, verbinding, duurzaamheid en eigenaarschap hanteert Sophia Scholen voor 2022-2026 het koersplan ‘Van traditie naar ambitie’. Deze en meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl. 

Over de gids:

In deze gids beschrijven we hoe we ons onderwijs inrichten, waar we in geloven en hoe we met elkaar om willen gaan. Daarnaast vindt u praktische informatie over de school in de schoolgids.

Deze gids is zowel bedoeld voor ouders die hun kinderen bij ons op school hebben, als voor potentiele nieuwe ouders.

Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind aan de school toe. Het is daarom belangrijk om met zorg de school voor uw kind te kiezen. Of uw kind nu voor het eerst naar de basisschool gaat, of wisselt van school. Het is een grote stap voor u en uw kind.

We hopen dat deze schoolgids bij kan dragen om de juiste keuze te kunnen maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een echte buurtschool met de afgelopen jaren gemiddeld zo'n 390 leerlingen. Naar verwachting zal dit aantal leiden tot een gemiddelde groepsgrootte van zo'n 25 leerlingen. 

In de grafiek is een hoger leerlingenaantal te zien. Dit is het totaal van de St. Victor en de Taalklas.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
476
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De onderbouw en de bovenbouw hebben gescheiden pauze-lunchtijden tussen de middag.

Groepen 1 t/m 4 lunchen van 12:15 uur tot 12:30 uur in de klas met de leerkracht. Zij spelen van 12:30 uur tot 13:00 uur buiten onder toezicht van het overblijfteam.

Groepen 5 t/m 8 lunchen van 11:45 uur tot 12:00 uur in de klas met de leerkracht. Zij zijn van 12:00 uur tot 12:30 uur buiten onder toezicht van het overblijfteam.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven