Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Victor

In het kort

Toelichting van de school

Voor u ligt de schoolgids van de st Victorschool.

In deze gids beschrijven we hoe we ons onderwijs inrichten, waar we in geloven en hoe we met elkaar om willen gaan. Daarnaast vindt u praktische informatie over de school in de schoolgids.

Deze gids is zowel bedoeld voor ouders die hun kinderen bij ons op school hebben, als voor potentiele nieuwe ouders.

Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind aan de school toe. Het is daarom belangrijk om met zorg de school voor uw kind te kiezen. Of uw kind nu voor het eerst naar de basisschool gaat, of wisselt van school. Het is een grote stap voor u en uw kind.

We hopen dat deze schoolgids bij kan dragen om de juiste keuze te kunnen maken.

Scholen zijn voor een groot deel vrij om te bepalen wat ze belangrijk vinden.

Ze verschillen onderling dan ook steeds meer. In de manier van werken, in sfeer, in resultaten.

Dat maakt kiezen soms moeilijk.

De Victorschool heeft een prachtig nieuw gebouw met een centrale ruimte waar we samen kunnen komen voor vieringen,  voorstellingen en andere activiteiten.  

Verhalen over de school van buren, familie of vrienden hebben u wellicht zover gekregen meer te willen weten over onze school.  Op onze school is iedereen welkom. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn. Van daaruit dagen wij alle kinderen uit om te groeien binnen hun mogelijkheden en vanuit hun eigen kracht. Ons onderwijs geven we vorm vanuit een duidelijke structuur met heldere afspraken. Hierdoor creëren we een veilige, fijne sfeer. 

We hopen dat deze schoolgids u voldoende informatie geeft over onze school. Als er dingen ontbreken of onduidelijk zijn, dan staan we altijd open voor een gesprek.           

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Zelfstandigheid
  • Veiligheid
  • GIP en Edi

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een echte buurtschool met zo'n 390 leerlingen. Er is sprake van een lichte stijging van het leerlingaantal, wat naar verwachting zal leiden tot een gemiddelde groepsgrootte van zo'n 25 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De onderbouw en de bovenbouw hebben gescheiden pauze-lunchtijden tussen de middag.

Groepen 1 t/m 4 lunchen van 12.15 u tot 12.30 in de klas met de leerkracht. Zij spelen van 12.30 u tot 13.00 u buiten onder toezicht van het overblijfteam.

Groepen 5 t/m 8 lunchen van 11.45 u tot 12.00 u in de klas met de leerkracht. Zij zijn van 12.00 u tot 12.30 u buiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven