Montessorischool Noordwijk

Jan de Ridderstraat 6 2201 DN Noordwijk

Schoolfoto van Montessorischool Noordwijk

In het kort

Toelichting van de school

U bent welkom op Montessorischool Noordwijk.

Op onze school werken we volgens de Montessori methode nieuwe stijl.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich op eigen niveau kunnen ontwikkelen en staan voor persoonlijk onderwijs.

We hebben een modern licht en ruim gebouw waar kinderen zich veilig voelen.

Op dit moment hebben we acht groepen.

Graag maken we met u een afspraak zodat u de school, de leerkrachten en de kinderen leert kennen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • zelfstandigheid
  • veiligheid
  • eigen leerweg
  • persoonlijk onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen worden tussen de middag opgevangen door pedagogisch medewerkers van Humankind aangevuld door ouders.

De leerkrachten eten met de kinderen.

De regels voor het overblijven zijn aangepast aan ons pedagogisch klimaat.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven