WereldWijs

Alk 82 2201 XP Noordwijk

  • Elk kind verdient zoveel mogelijk kansen om zich te ontplooien.
  • Wij staan voor betekenis vol onderwijs. Samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Zijn hiervoor de basis.
  • Wij hebben als doel dat al onze leerlingen gelukkige, leergierige, gemotiveerde en sociaal vaardige leerlingen zijn.
  • We staan open voor ieder kind.
  • Schoolfoto van WereldWijs

In het kort

Toelichting van de school

Elk kind is uniek. En elk kind verdient zoveel mogelijk kansen om zich te ontplooien. Daarom geloven we bij WereldWijs dat school een veilige plek moet zijn, met alle ruimte voor plezier, ontdekken en uitdagingen. Waar samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen belangrijke bagage zijn. Zo werken we aan een reisgezelschap van gelukkige, leergierige, gemotiveerde en sociaal vaardige leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen opreis om wijs te worden
  • Aandacht voor talenten
  • De IPC school van Noordwijk
  • Vernieuwend en modern
  • School voor ieder kind!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS WereldWijs werkt samen met KOK kinderopvang locatie WereldWijs. Uiteraard staat het ouders vrij om zelf een organisatie te kiezen voor de opvang voor- of na schooltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven