Daltonschool Klaverweide

Jan de Ridderstraat 4 2201 DN Noordwijk

  • Schoolfoto van Daltonschool Klaverweide
  • Schoolfoto van Daltonschool Klaverweide

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het geval van verlof of afwezigheid van een leerkracht, wordt gezocht naar een invalleerkracht. Soms worden ambulante leerkrachten ingezet om dit op te vangen. Wanneer er op geen enkele andere wijze vervanging geregeld kan worden, worden de leerlingen verdeeld over de overige groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Daltonschool Klaverweide is er aandacht voor: gedrag, meer- en hoogbegaafdheid en dyslexie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven