Christelijke Basisschool Zeehonk

Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Zeehonk

In het kort

Toelichting van de school

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment voor ouders. Op de basisschool maken kinderen een belangrijke ontwikkeling door. Het team van Zeehonk is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij draagt om deze ontwikkeling optimaal te laten verlopen.

Zeehonk is er voor een veilige basis. 

Zeehonk is een school waar leerlingen en leerkrachten samenwerken en elkaar respecteren. We bieden een veilige plek waar ieder kind zich sociaal, creatief en cognitief naar aanleg en vermogen kan ontwikkelen. We helpen kinderen zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op hun rol in de veranderende wereld.

Mocht u op zoek zijn naar een basisschool voor uw zoon of dochter, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Of neem alvast een kijkje op onze website: www.zeehonk.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid
  • Omgaan met verschillen
  • Hoog leerrendement
  • Samen kunst en cultuur beleven
  • Contact met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingdaling is volgens prognose. Op termijn zal er een fusie plaatsvinden met basisschool Wakersduin waarbij beide scholen samen gehuisvest worden in een nieuw pand waar onderwijs en opvang geboden wordt voor kinderen van 0-12 jaar. 

Voor nu maken we op Zeehonk positief gebruik van de kleinere groepen, er is hierdoor nog meer persoonlijke aandacht voor de leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Informatie over kennismakingsgesprekken, rapportavonden, informatieavond en spreekuuravonden vindt u op de kalender in SchouderCom.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit onze monitoring van de sociale en fysieke veiligheid en uit de tevredenheidsmetingen blijkt dat Zeehonk zeer hoog scoort op deze verschillende aspecten.

Terug naar boven