NBS Het Blokland

Zwarte Dijkje 31 7914 PB Noordscheschut

Schoolfoto van NBS Het Blokland

In het kort

Toelichting van de school

'Samen ontdekken, beleven en leren'. Daar staan we als school voor.

Dit schoolvenster biedt u enigszins inzicht in Jenaplan Basisschool Het Blokland in Noordscheschut. U vindt informatie over ons onderwijs, leerlingaantallen en foto's van onze school. Toch zijn wij van mening dat wij u een heel belangrijk deel niet kunnen laten zien of voelen via dit venster. Dat belangrijke deel is namelijk de sfeer. Wij nodigen u daarom van harte uit een kijkje te nemen in onze school, u bent van harte welkom. U kunt contact opnemen met de directeur Hans Setz (0615334962). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is uniek
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Samen
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 01-09-2019 zijn we een integraal kindcentrum waar kinderen de gehele dag van 6:30 uur tot 18:30 uur terecht kunnen. Het kindcentrum maakt een mooie groei door en we verwelkomen gedurende de hele week gemiddeld zo'n 40 kinderen in ons gebouw in de leeftijd van 0-13 jaar. We bieden kinderopvang, peuteropvang, BSO en onderwijs aan in één kindcentrum met dezelfde visie.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
22
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de schooltijden van uw kind(eren). Vanaf 08.15 uur is onze school open en hebben we een inloop. Tijdens deze inloop is er tijd om rustig afscheid te nemen van uw kind(eren), om even kort wat te melden bij de stamgroepleider of om even iets te bekijken waar uw kind trots op is en graag aan u laat zien. Om 8.30 uur beginnen alle groepen in de kring. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven