SWS de Vlieger

Hamsterpad 1 9804 PZ Noordhorn

  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

SWS de Vlieger

Voor u ligt de schoolgids van Samenwerkingsschool De Vlieger. Door middel van deze gids willen we u laten zien waar wij als school voor staan, hoe we werken en wat u van ons kunt verwachten. Naast deze gids is er een bijlage met daarin allerlei belangrijke en praktische informatie. De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Als team willen we ervoor zorgen, dat uw kind een prettige tijd bij ons op school heeft. Een kind, dat zich prettig voelt, heeft de ruimte om zich te ontwikkelen.

We hopen dat u deze schoolgids met veel plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons dan vooral weten.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Mireille van der Horn
directeur SWS de Vlieger Noordhorn

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken en respect
  • Rijke leeromgeving
  • Eigentijdse lesmethodes
  • Werken aan onderwijskwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samenwerkingsschool De Vlieger is gevestigd in het Groningse dorp Noordhorn. Dit dorp telt ongeveer 1300 inwoners. De school valt onder Stichting Quadraten en is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen OBS de Molshoop en CBS het Kompas. Aan de basis van ons samenwerken ligt als symbool een beeld uit Ghana, genaamd ‘Samen dragen’. Het beeld symboliseert verbondenheid met elkaar; samen dragen maakt het leven en werken aangenamer. We willen graag een school zijn voor iedereen, met verschillende achtergronden.

                            

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vlieger 

De Vlieger staat voor vrolijkheid, speelsheid, kleur, vrijheid in gebondenheid
Hij is er in alle soorten en maten, is expressief, ingetogen en zoekend
Het is de tegenwind die de Vlieger doet stijgen
Wind die je niet altijd ziet maar er wel is
De Vlieger heeft deze wind nodig
De Vlieger beweegt vrij in de lucht
De Vlieger mag zichzelf zijn
De Vlieger leert verantwoordelijk voor zijn eigen vlucht te zijn
De Vlieger houdt rekening met medereisgenoten
De Vlieger kent een lijn
Een lijn waarmee de Vlieger sturing krijgt
Een lijn die helpt optimaal te kunnen vliegen
Onze kinderen zijn de Vliegers
Zij verdienen al de aandacht
Zij mogen de mensen rondom hen, zij mogen het geloof als wind ervaren
Zij mogen zichzelf zijn
Zij leren verantwoordelijkheid 
En wij, ouders en school
Wij mogen het lijntje vasthouden De Vlieger

Terug naar boven