SWS de Vlieger

Hamsterpad 1 9804 PZ Noordhorn

  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger
  • Schoolfoto van SWS de Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

SWS de Vlieger


Een moderne school voor de bevolking van Noordhorn en omgeving.

Voor u ligt de schoolgids van Samenwerkingsschool ‘De Vlieger’. Door middel van deze gids willen we u laten zien waar wij als school voor staan, hoe we werken en wat u van ons kunt verwachten. Naast deze gids is er een bijlage met daarin allerlei belangrijke en praktische informatie. De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van uw kind. Als team willen we ervoor zorgen, dat uw kind een prettige tijd bij ons op school heeft. Een kind, dat zich prettig voelt, heeft de ruimte om zich te ontwikkelen. Wij bieden hiervoor hedendaags onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk, dat kinderen zelfstandig leren werken, waarbij samenwerken en op een goede manier met elkaar omgaan een onlosmakelijk geheel vormen. In deze gids leest u hoe we daar mee bezig zijn. Als er vragen zijn, waarop u het antwoord in deze gids niet kunt vinden, dan bent u op school welkom met uw vraag. Naast de schoolgids houden we de ouders en verzorgers op de hoogte van het reilen en zeilen in de school door middel van de website http://vlieger.quadraten.nl en het ouderportaal. Voor dit laatste krijgt u bij aanmelding van uw kind eigen inloggegevens. We hopen dat u deze schoolgids met veel plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons dan vooral weten.

U bent welkom op de school om met eigen ogen te zien en ervaren wat het leer- en leefklimaat is en hoe wij vorm geven aan het onderwijs op de Vlieger.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Hiltje Ketelaar

directeur SWS de Vlieger Noordhorn

* Als we in deze schoolgids over ouders spreken, bedoelen we uiteraard ook mogelijke verzorgers

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken en respect
  • Doel: Rijke leeromgeving
  • Eigentijdse lesmethodes
  • Continue werken aan kwaliteit
  • Pedagogisch (con)tact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samenwerkingsschool De Vlieger is gevestigd in het Groningse dorpje Noordhorn. Dit dorp telt ongeveer 1300 inwoners. De school valt onder de Stichting Quadraten en is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen OBS de Molshoop en CBS het Kompas. Aan de basis van ons samenwerken ligt als symbool een beeld uit Ghana, genaamd ‘Samen dragen’. Het beeld symboliseert verbondenheid met elkaar; samen dragen maakt het leven en werken aangenamer. De betrokkenheid van ouders is groot: zij willen graag een school in het dorp behouden en willen graag op alle fronten meedenken en meehelpen. We willen graag een school zijn voor iedereen, met verschillende achtergronden. Op de Vlieger is er diversiteit tussen ouders: een deel van hen is hoogopgeleid en werkt vaak in Groningen. Daarnaast zijn er ouders die meer praktisch zijn opgeleid en vaak meer in de regio werken. SWS De Vlieger is de enige school in het dorp. Rondom de school hebben de leerlingen volop gelegenheid om te spelen.    

                            

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een kwartier voor schooltijd is er toezicht op het plein.
Vijf minuten voor aanvang van de school is er vrije inloop.

Noordhorn biedt de mogelijkheid van BSO. Het dorp kent gastgezinnen en via SKSG is er ook BSO mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vlieger 

De Vlieger staat voor vrolijkheid, speelsheid, kleur, vrijheid in gebondenheid

Hij is er in alle soorten en maten, is expressief, ingetogen en zoekend 

Het is de tegenwind die de Vlieger doet stijgen

Wind die je niet altijd ziet maar er wel is

De Vlieger heeft deze wind nodig 

De Vlieger beweegt vrij in de lucht

De Vlieger mag zichzelf zijn

De Vlieger leert verantwoordelijk voor zijn eigen vlucht te zijn

De Vlieger houdt rekening met medereisgenoten 

De Vlieger kent een lijn

Een lijn waarmee de Vlieger sturing krijgt

Een lijn die helpt optimaal te kunnen vliegen 

Onze kinderen zijn de Vliegers

Zij verdienen al de aandacht

Zij mogen de mensen rondom hen, zij mogen het geloof als wind ervaren

Zij mogen zichzelf zijn

Zij leren verantwoordelijkheid En wij, ouders en school

Wij mogen het lijntje vasthouden 

De Vlieger

Terug naar boven