Antoniusschool

Anemonenstraat 1 2431 XB Noorden

Schoolfoto van Antoniusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april hebben alle leerlingen van groep 6 t/m 8 de vragenlijst van Vensters ingevuld. Uit de antwoorden blijkt dat de meeste leerlingen tevreden zijn over onze school. Ze zijn vooral heel tevreden met de uitleg en de hulp van de juf en met wat er geleerd wordt.


Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 hebben alle ouders een uitnodiging gekregen om de tevredenheidspeiling in te vullen, er zijn 173 vragenlijsten verstuurd. 85 ouders hebben de lijst ingevuld, daarmee voldoen we aan de norm t.a.v. de vereiste betrouwbaarheid (76).

Het meest tevreden zijn de ouders over het plezier waar hun kind mee naar school gaat (8,2), de veiligheid op school (8) en de vakbekwaamheid van het team (8). Daar zijn we blij mee. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen op school. Ook is het fijn dat de vakbekwaamheid van ons team  wordt gezien en ervaren.

Het minst tevreden zijn de ouders over de informatievoorziening over hun kind (6,6). We hebben dit met de oudergeleding van de MR besproken en gaan hiermee aan de slag.

In 2023 zullen we weer een enquete afnemen. Met de resultaten zullen we aan de slag gaan om onze school weer verder te verbeteren.

Hiernaast de resultaten van de ouders die de enquête  ingevuld hebben.

 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven