Antoniusschool

Anemonenstraat 1 2431 XB Noorden

Schoolfoto van Antoniusschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van onze school bestaat uit: 11 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 leerkrachtondersteuner, een Intern Begeleider, een administratief medewerker, een conciërge en een directeur.

De leeftijden variëren van 24 tot 62 jaar.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging afwezige/zieke leerkrachten:

We doen ons uiterste best om ziekte en of verlof  zoveel mogelijk op te vangen door invallers uit de vervangerspool of inzet van eigen leerkrachten. Dit lukt helaas niet altijd.

Na ziekmelding van een leerkracht wordt er  z.s.m. contact opgenomen met de invalpool om een vervanger te regelen. Als er geen vervanger uit de invalpool beschikbaar is wordt gekeken of we het in het team kunnen oplossen door bijvoorbeeld de duo partner te vragen of iemand die ambulant is (leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent). 

Het inzetten van eigen teamleden kan maar beperkt gedaan worden, maximaal 1 of 2 dagen. Lukt het echt niet om een vervanger te vinden dan moeten de kinderen thuisblijven. De ouders van de betreffende groep worden zo snel mogelijk geïnformeerd door de directeur. Ze moeten dan zelf voor opvang zorgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is ingedeeld in units. Een aantal groepen vormt met elkaar de unit. In het schooljaar 2021-2022 is de indeling:

Unit 1: Groep 1/2 en 2/3

Unit 2: Twee groepen 4/5

Unit 3: Groepen 6 en 7/8.

Op verschillende momenten van de dag wordt groepsdoorbrekend binnen de unit gewerkt.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de lessen SEL (Sociaal Emotioneel Leren)zit Kwink, PBS, Relaties en seksualiteit.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de lessen SEL (Sociaal Emotioneel Leren)zit Kwink, PBS, Relaties en seksualiteit.

In de weektaak worden verwerkingsopdrachten gedaan die bij de verschillende vakken horen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Bij aanmelding van een kind wordt er een intakegesprek gehouden met de ouders, waarin besproken wordt of een kind extra ondersteuning of speciale zorg nodig heeft. Als dit zo is dan onderzoeken we met elkaar en met deskundigen of het haalbaar is om deze extra ondersteuning en/of zorg te bieden binnen onze school en welke voorzieningen daar voor nodig zijn.

Mocht dit onverhoopt niet haalbaar zijn binnen onze school, dan zoeken we samen met de ouders naar een andere, geschikte plek voor hun kind.

Hoe wij de basisondersteuning vormgeven staat beschreven in ons ondersteuningsplan. Dit stellen we jaarlijks bij. Het ondersteuningsplan staat op onze website.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft kunnen wij daarvoor een aanvraag doen bij WijdeVenen. Deze ondersteuning wordt gegeven door de Intern Begeleider of de leerkrachtondersteuner.

Voor begaafde kinderen die extra uitdaging nodig hebben is er één keer per week een plusklas: de Talentgroep. De plaatsing in de Talentgroep gebeurt in overleg met de ouders.

De school heeft een dyslexieprotocol waarin beschreven staat hoe wij kinderen met dyslexie begeleiden. Dit protocol staat op onze website. Ook is er een werkgroep dyslexie, bestaande uit de Intern Begeleider, de taalspecialist en een aantal ouders van kinderen met dyslexie. Zij bespreken regelmatig de aanpak en de begeleiding.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven