Antoniusschool

Anemonenstraat 1 2431 XB Noorden

Schoolfoto van Antoniusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van Scholen op de Kaart van de Antoniusschool in Noorden.

De Antonius is een school met ongeveer 140 leerlingen, in de kern Noorden van de Gemeente Nieuwkoop.

Op deze site vindt u allerlei informatie over onze school, zoals de belangrijkste punten van onze visie, onze resultaten en hoe we daar aan werken. Verdere achtergrondinformatie kunt u ook vinden in de schoolgids op deze pagina en op onze website : www.antoniusrkbs.nl

Joris Slagboom

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • betrokkenheid
  • openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de ouders is er een aparte contactpersoon, mevrouw P. Minkes. Haar gegevens staan op de schoolkalender.

Alle elementen die te maken hebben met sociale veiligheid worden beschreven in het beleidsplan Sociale Veiligheid van SPO Wijdevenen, de stichting waar onze school deel uitmaakt. Hierbij de link naar de website. Beleid Sociale Veiligheid | WIJ de Venen

Terug naar boven